Seminár

Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie

Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Záväzkový vzťah a predpoklady jeho vzniku:

  • vymedzenie základných pojmov ako dlh, pohľadávka,
  • subjekty záväzkových vzťahov,
  • viacstranné záväzkové vzťahy, solidárne záväzky, delené záväzky,
  • záväzky z právnych úkonov a protiprávnych úkonov,
  • záväzky z bezdôvodného obohatenia sa a zodpovednosti za škodu

Konkurz ako možnosť riešenia úpadku dlžníka:

  • formy úpadku
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný dlžníkom
  • návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom
  • začatie konkurzného konania a účinky s tým spojené
  • vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, najmä s prihliadnutím na následky neúplnej prihlášky pohľadávky,
  • činnosť správcu počas zisťovania a popierania pohľadávok,
  • všeobecná a osobitná podstata v konkurze a uspokojovanie pohľadávok v dôsledku jej speňaženia,
  • malý konkurz

Reštrukturalizácia:

  • reštrukturalizačný posudok,
  • začatie reštrukturalizačného konania a povolenie reštrukturalizácie, ich účinky na konanie dlžníka,
  • prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie,
  • schvaľovanie právnych úkonov dlžníka,
  • reštrukturalizačný plán a jeho plnenie, následky nesplnenia plánu

Exekučné konanie:

  • predpoklady exekučného konania,
  • zisťovanie majetku povinného,
  • upovedomenie o začatí exekúcie, následky súvisiace s jeho doručením a nedoručením,
  • blokovanie majetku povinného,
  • náležitosti námietok proti exekúcii,
  • exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
  • exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
  • predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní,
  • súpis majetku povinného a predaj hnuteľných vecí,
  • zrážky zo mzdy
  • vypratanie nehnuteľnosti v exekučnom konaní
  • register exekúcií

Komu je určený

majiteľom, konateľom, právnikom

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.