Seminár

Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky o spôsoboch minimalizácie rizík v obchodných vzťahoch a vedeli zvoliť vhodný platobný a zabezpečovací nástroj vo vzťahu s obchodným partnerem. Súčasťou seminára sú praktické príklady.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

 Riziká v obchodných vzťahoch a spôsoby ich minimalizácie

 • riziká dodávateľa a riziká odberateľa podľa rôznych hľadísk
 • základné kontraktačné podmienky
 • dodacie podmienky INCOTERMS
 • spôsoby minimalizácie obchodných rizík
 • dokumenty používané v obchodnom a platobnom styku

Platobné a zabezpečovacie bankové nástroje

 • vysvetlenie jednotlivých nástrojov, ich priebeh, poukázať na výhody / nevýhody pre dodávateľa a odberateľa
 • na čo je potrebné si dať pozor z pohľadu dodávateľa a z pohľadu odberateľa:
  • SEPA platba, hladká platba
  • vinkulácia finančných prostriedkov
  • dokumentárne inkaso
  • dokumentárny akreditív
  • banková záruka
  • stand-by akreditív
  • zmenka a zmenkový aval 

Kedy je vhodné jednotlivé platobné a zabezpečovacie nástroje použiť

 • voľba vhodného nástroja na minimalizáciu konkrétneho rizika
 • príklady z praxe

Komu je určený

začínajúcim obchodným manažérom, pracovníkom firiem zodpovedných za styk s bankou

Harmonogram školenia: Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Lektorka s 20 ročnou bankovou praxou v oblasti obchodného financovania, pôsobila ako interný bankový lektor pre oblasť obchodného financovania pre pracovníkov pobočiek a úverových oddelení. V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti so zameraním na optimalizáciu nákladov a nákupných procesov.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.