Seminár

Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

Seminár Reálne posúdenie účtovných výkazov naučí a zdokonalí účastníkov správne čítať a interpretovať hlavné účtovné výkazy, rýchlo v nich odhaliť neobvyklé údaje a súvislosti o jej výkonnosti, rizikách a ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby firmy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Reálne posúdenie účtovných výkazov

 • Súvaha – prečo je pre majiteľa a firmu najdôležitejším výkazom?
  • Aká štruktúra a podiely jednotlivých častí majetku (aktív) sú optimálne?
  • Voči čomu je rozumné porovnávať výšku aktív a cudzích pasív?
  • Máte optimálnu zadlženosť vo vašej firme? V akej situácii je aká výška cudzích pasív výhodná?
  • Vyplatiť podiely na zisku alebo radšej znížiť bankové úvery?
 • Výkaz ziskov a strát (VZS) – máme primerané náklady a zisk?
  • Aká je primeraná výška štruktúry nákladov v rôznych typoch firiem?
  • Ako nájdeme rezervy a možnosti zvýšenia zisku?
  • Daňová optimalizácia – kde môže skresliť údaje a výsledok vo VZS?
 • Výkaz cash flow – ako často by sme ho mali používať v krízovom období?
  • Musíme v našej firme denne/týždenne/mesačne sledovať cash flow? Kedy nie?
  • Ktorá metóda stanovenia cash flow je pre nás vhodnejšia?
  • Ako odhadneme cash flow zo súvahy a z Výkazu ziskov a strát?
 • Prehľad najdôležitejších ukazovateľov finančného zdravia
  • Ktoré ukazovatele máme rizikové a mali by sa zmeniť?
  • Ktoré ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, aby sa mu oplatilo ďalej prevádzkovať firmu?
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.

Referencie

"So seminárom som spokojná, lektorov profesionálny prístup takisto nadchol. Prednáška bola zameraná na prax, vedená interaktívne. Celkový dojem naozaj veľmi dobrý." 

"Vo všetkých ohľadoch bol prednášajúci veľmi dobrý - veľké znalosti v odbore, pútavé rozprávanie atď... Nemám žiadne výhrady, všetko bolo v poriadku."  

Harmonogram školenia: Reálne posúdenie účtovných výkazov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.