Seminár:
Reálne posúdenie finančných tokov firmy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je sprehľadniť štruktúru peňažných tokov a objektívne posúdiť finančnú situáciu a úroveň finančného hospodárenia firmy. Zámerom je analyzovať finančnú situáciu firmy, porozumieť jednotlivým ukazovateľom hodnotenia, s cieľom efektívne riadiť finančné záležitosti firmy, t.j. správne voliť zdroje financovania potrieb a získané zdroje správne investovať.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 29.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – hodnotenie vývoja rozhodujúcich údajov,
  • väzby medzi účtovnými výkazmi,
  • riziká vyplývajúce zo zmien v štruktúre Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu cash- flow – identifikácia signálov potenciálnych rizík finančnej stability firmy.
 • Rozhodujúce ekonomické ukazovatele a ich interpretácia:
  • základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov,
  • ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti a ich interpretácia,
  • vzťah medzi Súvahou a Výkazom ziskov a strát (DuPont analýza),
  • predikčné modely finančnej tiesne (bankrotové modely),
  • bonitné modely - princípy a ich využitie.
 • Manažérsky reporting:
  • silné a slabé stránky firmy,
  • manažérska výsledovka.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vďaka semináru budete vedieť sprehľadniť štruktúru peňažných tokov a objektívne posúdiť finančnú situáciu a úroveň finančného hospodárenia firmy. Zámerom je analyzovať finančnú situáciu firmy, porozumieť jednotlivým ukazovateľom hodnotenia s cieľom efektívne riadiť finančné záležitosti firmy, t.j. správne voliť zdroje financovania potrieb a získané zdroje správne investovať.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Začínajúci pracovníci, resp. pracovníci s krátkodobou odbornou praxou, s cieľom získať analytické zručnosti pri vyhodnocovaní informácií z účtovných výkazov pre vyhodnotenie reálnej finančnej stability firmy, finanční analytici, podnikatelia a manažéri, ktorí sa zaoberajú posudzovaním budúcej stability finančných tokov firmy, monitorovaním ukazovateľov nevyhnutným pre minimalizáciu možných finančných porúch a ich využitím pri riadení firmy.

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie

"So seminárom som spokojná, lektorov profesionálny prístup takisto nadchol. Prednáška bola zameraná na prax, vedená interaktívne. Celkový dojem naozaj veľmi dobrý." interscreen, s.r.o.

"Vo všetkých ohľadoch bol prednášajúci veľmi dobrý - veľké znalosti v odbore, pútavé rozprávanie atď... Nemám žiadne výhrady, všetko bolo v poriadku."  Sadlon technologies, s.r.o.

"Lektor Preisinger perfektný, má ozaj veľa znalostí, orientuje sa, veľmi zaujímavé názory " DELACON Biotechnik Slovensko, s.r.o.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Reálne posúdenie finančných tokov firmy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 29.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti