Seminár

Produktový manažment

David Rektorys

Tento kurz vás naučí základy produktového manažmentu, ako vytvoriť produkt od nuly, nastaviť produktovú stratégiu, identifikovať a vytvoriť funkcie produktu a ako mať celkovo úspešný produkt.

Bude pokrývať všetky relevantné oblasti od vízie a prototypovania cez prieskum zákazníkov, návrhov a stratégií produktov. Zameriame sa na to, ako vytvárať a dodávať hodnotu produktu zákazníkom, ako vytvoriť MVP, ako úspešne uviesť produkt na trh, vytvoriť funkčné predajné kanály a zákaznícke cesty na riešenie sťažností a poučiť sa z neho.

Kurz vás prevedie kompletným know-how lektora a jeho zhruba 10-ročnými skúsenosťami v oblasti vývoja a riadenia produktov.

Účastníci sa naučia základy produktového manažmentu, naučia sa vytvoriť produktovú stratégiu a vytvoriť si vlastný produkt. Získajú tiež špecifické know-how a praktické skúsenosti, znalosti moderného spôsobu produktového manažmentu. Naučia sa spolupracovať v rámci širšieho tímu a budú vedieť, ako riadiť takýto tím. Budú sa môcť efektívne uchádzať o pohovor na pozíciu produktových manažérov a úspešne ho absolvovať.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Produktový manažment

Lekcia 01: Myslite ako produktový manažér

Cieľom kurzu je vysvetliť základy produktu. Kurz sa bude zaoberať otázkou, kto je (a nie je) produktovým manažérom. Ďalej sa dotkneme podstaty premýšľania o produkte, to znamená definovanie problému. Pozrieme sa na obľúbené produkty z oblasti zábavy, fitnes, hier, e-shopov a ďalších a budeme diskutovať o týchto témach:

 • Ako definovať produkt
 • Čo produkt rieši
 • V čom sa líši od konkurencie
 • Produktové spracovanie služieb
 • Rozdiel medzi produktovým manažérom a projektovým manažérom

Základné pojmy

 • Výrobok
 • Produktový manažér
 • Identifikácia problému

Lekcia 02: Zákazník a príležitosť

Cieľom kurzu je pochopiť, ako spoznať svojho zákazníka. Budeme hovoriť o cieľových trhoch /skupinách, profiloch zákazníkov a segmentoch, ako aj o tom, ako sa môžu rozhodovať o dôležitých produktoch. Akonáhle poznáme základnú hodnotu vášho produktu a problém vášho zákazníka, pozrieme sa na schopnosti vášho produktu. Budeme hovoriť o tom, ako profilovať váš produkt a aké budú naše ďalšie kroky. Po lekcii budete mať predstavu o hlavnej funkcii vášho produktu a začnete chápať, aké veľké sú jeho možnosti.

Základné pojmy

 • Cieľové trhy a profily zákazníkov
 • Segmentácia zákazníkov
 • Určenie veľkosti príležitostí
 • Snívanie o ďalšej veľkej funkcii

Domáca úloha 02:

Segmentujte zákazníkov pre váš aktuálny produkt alebo fiktívny produkt.

Lekcia 03: Výskum a experimentovanie používateľov

Zákazník je v centre riadenia každého produktu. Ako zistíte, čo vaši zákazníci potrebujú? Ako si tým môžete byť istí, ak práve začínate a ešte nemáte zákaznícku základňu? Tomuto všetkému sa budeme venovať v tejto lekcii.

Pozrieme sa, ako môžete merať výsledky používateľského výskumu. Nakoniec sa naučíte, ako aplikovať techniky, o ktorých sme diskutovali, na váš nápad na novú funkciu vo vašom produkte.

Základné pojmy

 • Čo sú persóny a ako ich používať
 • Co je UX výskum
 • Prieskum používateľov: Ako zistíte, čo vaši zákazníci potrebujú
 • Čo vám už vaši používatelia povedali
 • Čo vám nepovedali
 • Ako urobiť hypotézy

Lekcia 04: Produktová stratégia a MVP

Produktová stratégia môže byť pre produktových manažérov zložitá. Na hodine sa budeme zaoberať pojmami ako vízia, taktika alebo plán. Odstránime hranice medzi týmito aspektmi produktov a budeme hovoriť o praktickom spôsobe myslenia, o stratégii a vytvorení plánu produktov a MVP (Minimálny životaschopný produkt).

Budeme tiež hovoriť o tom, ako stratégia súvisí s minimálnym životaschopným produktom a pozrieme sa na niektoré klasické scenáre produktov. Uvidíte, ako definovať minimálny použiteľný produkt pre vybranú funkciu.

Základné pojmy

 • Produktové stratégie
 • Vytvorenie produktového plánu
 • Prioritizácia
 • Definícia produktu MVP
 • Drôtený rám
 • Príprava prototypu produktu
 • Stanovenie cieľov kľúčových ukazovateľov výkonu a OKR

Domáca úloha 04:

 • Vytvorenie produktovej stratégie na vytvorenie MVP. Vytvorte si minimálne životaschopný prototyp vášho produktu:
 • Formulujte 2 – 3 hypotézy o vašom produkte pre potenciálnu cieľovú skupinu.
 • Overte si ich základnou analýzou a prototypom.
 • Na základe tohto navrhnite MVP produktu.
 • Premýšľajte o spôsoboch predaja a cenách produktu.
 • Zvážte potenciálny obchodný model (speňažovanie produktov).


Lekcia 05: Produktová ekonomika, návratnosť investícií

Cieľom kurzu je naučiť študentov premýšľať o jednotkovej ekonomike produktu. Kurz sa bude zaoberať hlavnými ukazovateľmi CAC a LTV a študenti budú môcť určiť aj návratnosť investícií do produktu.

Základné pojmy

 • Výpočet LTV (Celoživotná hodnota) nášho produktu
 • Výpočet obstarávacích nákladov (CAC)
 • Redukcia jednotkovej ekonomiky
 • Škálovanie digitálnych produktov
 • Výpočet návratnosti investícií
 • Štyri hlavné fázy životného cyklu výrobku

 

Lekcia 06: Agilné metodiky a vývoj produktov

Úloha produktového manažéra vo vývoji produktov, Agile Scrum Framework, práca s nevybavenými, Jira, Lean, Scrum, Kanban.

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov agilným spôsobom, konkrétne s metodikou Scrum. Získať predstavu o organizácii nevybaveného produktu v Jire. Naučte sa, ako správne napísať agilný príbeh používateľa Jira a ako sa líši od dokumentu požiadavky na produkt waterfall (niekedy nazývaný aj funkčná špecifikácia alebo štúdia uskutočniteľnosti).

Základné pojmy

 • Štruktúra produktového tímu
 • Úvod do metodiky Agile Scrum
 • Nevybavená organizácia
 • Príbeh používateľa, písanie Jira
 • Stanovenie priorít a hodnotenie hypotéz

 

Lekcia 07: Metriky a výkonnosť produktu

Budeme hovoriť o výkone produktu a svete metrík. Ako zistíte, či je váš produkt dobrý? Ako viete, že zmeny, ktoré urobíte, majú zamýšľaný účinok? Pozeráme sa na jednu z najkritickejších otázok každého produktu: Aká je SWOT analýza a metrika severnej hviezdy?

Základné pojmy

 • Metrika severnej hviezdy
 • SWOT analýza
 • Proxy metriky
 • Denná metrika aktívnych používateľov, metrika finančných ukazovateľov atď.

Domáca úloha 07:

Identifikujte a navrhnite vlastné metriky produktov. Pripraviť SWOT analýzu.

 

Lekcia 08: Uvedenie produktu na trh

Poznáte svojho zákazníka, máte stratégiu a plán a viete, ako merať úspech. Prejdime k uvedeniu produktu na trh! Budeme diskutovať o plánoch na uvedenie nových produktov a funkcií, hovoriť o marketingu, PR, distribúcii a o tom, čo sa môže pokaziť.

Základné pojmy

 • Plány vstupu na trh
 • Uvedenie produktu na trh
 • Marketingová produktová stratégia
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Zhromažďovanie spätnej väzby od používateľov a zákazníkov

 

Lekcia 09: Optimalizácia a gamifikácia

Uvedenie produktu na trh je len začiatok. Teraz to ešte viac vylepšíme. Pozrieme sa na dôležité veci, ktoré by sme mali vedieť o optimalizácii produktu vrátane konverzných lievikov, režimov hostí, vytvárania účtov a populárneho „deravého vedra“. Zameriame sa aj na gamifikáciu, ktorá už nie je len na hry. Pozriete sa na možné drop zóny a gamifikáciu pre vašu navrhovanú funkciu.

Základné pojmy

 • Optimalizácia produktu
 • Konverzné lieviky
 • Gamifikácia

Domáca úloha 09:

Vytvorte odporúčania na optimalizáciu konverzného lievika webovej lokality produktu.

 

Lekcia 10: Aký by mal byť širší produktový tím?

Pozrieme sa na rôzne varianty produktového manažmentu: spotrebiteľské aplikácie, B2B portály, platformy marketplace, výskum, softvér vs. hardvér, front-end vs. back-end, atď.

Budeme hovoriť aj o tom, s akým multifunkčným tímom môžete pracovať ako produktový manažér (vývoj, dizajn, marketing, testovanie, vzťahy s verejnosťou, právo, predajné tímy, súkromie a súkromie, výskum, analýza, atď.).

Ako môže každý z nich prispieť k vašej práci a kto by mal byť vaším novým najlepším priateľom?

Základné pojmy

 • Požadované zručnosti a charakteristiky pre produktový manažment
 • Tímy a oddelenia, s ktorými budete pracovať
 • Čo potrebujete vedieť pre úspešnú spoluprácu so všetkými typmi spolupracovníkov

 

Lekce 11: Produktový marketing a škálovanie

V tejto lekcii budeme hovoriť o tom, ako propagovať svoj nový produkt zákazníkom. Ako nastaviť marketingovú stratégiu, ktoré kanály si vybrať, aký spôsob prezentácie a predajné kanály budú najvhodnejšie. Ukážeme si niekoľko príkladov z praxe, ktoré boli úspešné a dozvieme sa aj z viacerých neúspešných.

Ďalej vysvetlíme koncept škálovania a prečo je taký dôležitý pre komerčný úspech výrobkov.

Základné pojmy:

 • Marketing
 • Škálovanie produktu

 

Lekcia 12: Skutočné príklady produktového manažmentu z mojej praxe

V tejto poslednej časti budem hovoriť o produktoch, ktoré som sám uviedol na trh. Budeme hovoriť o webových portáloch, e-shopoch, bankových produktoch, B2B telekomunikačných portáloch a ďalších produktoch. Ukážem tiež niektoré produkty, ktoré zlyhali a vysvetlím, čo bolo príčinou a čo sa z toho môžete naučiť.

Komu je určený

Kvalifikačnými požiadavkami na kurz je základné povedomie o internete, ekonomike a užívateľskej/zákazníckej skúsenosti s produktom. Na tento kurz však nie sú vysoké nároky, primárnym predpokladom je túžba a motivácia zlepšovať sa alebo sa dozvedieť nové informácie o produktovom manažmente.

Kurz je určený špecialistom z veľkých firemných spoločností, ktorí sa chcú naučiť základy produktového manažmentu.

Takisto členom malých a stredných firiem, ktorí chcú vytvoriť svoj vlastný nový produkt od nuly a hľadajú spôsob, ako to urobiť správne na prvýkrát.

Je tiež určený širšej laickej verejnosti, ktorá by si chcela vytvoriť vlastný malý produkt a pochopiť viac základy produktového manažmentu.

Kurz nie je určený pre:

 • vyšší manažment (úroveň predstavenstva a CEO),
 • skúsených produktových manažérov, pretože kurz je určený pre začiatočníkov.

Harmonogram školenia: Produktový manažment

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Produktový manažment

David Rektorys

David vybudoval niekoľko úspešných digitálnych produktov a produktových tímov v oblasti elektronického obchodu, bankovníctva a telco. Dokáže vytvárať a riadiť medzifunkčné agilné tímy, ktoré prinášajú vysokú obchodnú hodnotu. Za najväčšiu profesionálnu hrdosť a úspech považuje vytvorenie a vedenie veľkého multikultúrneho tímu z dvoch krajín,…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.