Seminár:
Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov  a aj trovy súdneho konania.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 14.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Možnosti skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri podanej žalobe zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa v súdnom konaní o platnosť skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za neuspokojivé plnenie pracovných úloh.
 • Postup zamestnávateľa pri okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnávateľa pri platnom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru.
 • Obsahové náležitosti výpovede a oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri vymáhaní škody, ktorú spôsobil zamestnanec.
 • Výška škody, ktorú môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca a súdna prax.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania.

Školenie je zamerané na prípady súvisiace s platným skončením pracovného pomeru tak, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Taktiež sa účastníci školenia dozvedia o postupoch a spôsoboch, ako vymôcť od zamestnanca škodu, ktorú im spôsobil.   

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Personalisti, riaditelia a konateľom firiem a spoločností.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP (je držiteľom osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení v oblasti eshopov a internetových obchodov pre firmy a živnostníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

 • 14.10.2020
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.10.2020
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  HR v praxi

PDF na stiahnutie:  Legislatívne zmeny pre živnostníkov