Seminár:
Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 145 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov  a aj trovy súdneho konania.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 10.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Možnosti skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri podanej žalobe zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa v súdnom konaní o platnosť skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za neuspokojivé plnenie pracovných úloh.
 • Postup zamestnávateľa pri okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnávateľa pri platnom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru.
 • Obsahové náležitosti výpovede a oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri vymáhaní škody, ktorú spôsobil zamestnanec.
 • Výška škody, ktorú môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca a súdna prax.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania.

Školenie je zamerané na prípady súvisiace s platným skončením pracovného pomeru tak, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Taktiež sa účastníci školenia dozvedia o postupoch a spôsoboch, ako vymôcť od zamestnanca škodu, ktorú im spôsobil.   

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Personalisti, riaditelia a konateľom firiem a spoločností.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 10.10.2019
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD.
 • 145,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.