Seminár

Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

V súčasnosti sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, keď súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, keďže zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania. Počas školenia získate cenné informácie a navyše každý účastník obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Rôzne spôsoby skončenia pracovného pomeru spolu s konkrétnymi príkladmi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a skončenie pracovného pomeru
 • Výpovedné doby, odstupné
 • Zákaz výpovede
 • Správny postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Časté chyby v obsahových náležitostiach výpovede zo strany zamestnávateľa
 • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom 
 • Hromadné prepúšťanie
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na pracovné právo, občianske a obchodné právo, ochranu osobných údajov a…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

18.4.2023

ONLINE

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

18.4.2023

Bratislava

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

6.10.2023

ONLINE

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

6.10.2023

Bratislava

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.