Seminár

Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

V súčasnosti sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, keď súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, keďže zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania. Počas školenia získate cenné informácie a navyše každý účastník obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch s návodom.

Obsahová náplň

 • Možnosti skončenia pracovného pomeru v konkrétnych prípadoch
 • Aplikačné problémy pri skončení pracovného pomeru
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a skončenie pracovného pomeru
 • Správny postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Správny postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom 
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Časté chyby v obsahových náležitostiach výpovede zamestnávateľa
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa
 • Rozsah a spôsob náhrady škody od zamestnanca
 • Postup pri vymáhaní škody od zamestnanca
 • Písomná dohoda o náhrade škody
 • Bezdôvodné obohatenie vs. náhrada škody
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.7.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.7.2022

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

23.9.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

2.12.2022

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

2.12.2022

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.