Seminár:
Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov  a aj trovy súdneho konania.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Možnosti skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri podanej žalobe zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa v súdnom konaní o platnosť skončenia pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny.
 • Postup zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru za neuspokojivé plnenie pracovných úloh.
 • Postup zamestnávateľa pri okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnávateľa pri platnom skončení pracovného pomeru.
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru.
 • Obsahové náležitosti výpovede a oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru.
 • Postup zamestnávateľa pri vymáhaní škody, ktorú spôsobil zamestnanec.
 • Výška škody, ktorú môže zamestnávateľ vymáhať od zamestnanca a súdna prax.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, kedy súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, nakoľko zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania.

Školenie je zamerané na prípady súvisiace s platným skončením pracovného pomeru tak, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Taktiež sa účastníci školenia dozvedia o postupoch a spôsoboch, ako vymôcť od zamestnanca škodu, ktorú im spôsobil.   

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Personalisti, riaditelia a konateľom firiem a spoločností.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Škola efektívne

PDF na stiahnutie:  Mzdová učtáreň