Certifikovaný seminár

Praktický kurz MS Outlook

Andrej Ľupták

Využívajte MS Outlook ako profesionál a spoznajte nástroje, ktoré vám uľahčia prácu. Pripravili sme pre vás komplexný dvojdňový kurz. Prebieha v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny a trpezlivý prístup lektora. Kurz môžete absolvovať online alebo prezenčne.

Obsah školenia: Praktický kurz MS Outlook

1. deň

Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook  (10.10.2024)

Zorientujete sa v MS Outlook. Počas kurzu vám lektor podrobne predstaví prostredie. Naučíte sa poštu vytvárať a organizovať ju tak, aby ste boli efektívny.

Úvod do Microsoft Outlook

 • Úvod do Microsoft Outlook
  • Čo je MS Outlook
  • MS Outlook ako súčasť balíka MS Office
  • Úloha MS Outlook vo firemnej komunikácii
 • Základné princípy e-mailovej komunikácie
  • Ako funguje e-mailová komunikácia
  • Aký je rozdiel medzi komunikačným protokolom POP3, IMAP, SMTP
 • Zoznámenie sa s prostredím MS Outlook
  • Panel rýchly prístup a pás kariet s nástrojmi
  • Prostredie na prácu s poštou
  • Prostredie na prácu s kalendárom
  • Prostredie na prácu s kontaktmi
  • Prostredie na prácu s úlohami a poznámkami

Elektronická pošta

 • Nastavenie pracovného prostredia v module Pošta
  • Tabla priečinkov a obľúbené položky
  • Tabla na čítanie
  • Panel s úlohami, ľuďmi a kalendárom
 • Vytvárame novú e-mail správu
  • Ako vytvoriť novú e-mail správu
  • Význam položiek Komu, Kópia, Skrytá kópia, Predmet
  • Práca s prílohami – ako pripojiť prílohu k e-mail správe (rôzne typy súborov)
  • Odoslanie pošty – čo vplýva na doručenie (nedoručenie), časté chybové správy
  • Rozšírené možnosti formátovania obsahu e-mail správ – formátovaný vs. neformátovaný text
  • Špeciálne funkcie: Opätovné doručenie, Potvrdenie o doručení, Potvrdenie o prečítaní, Odvolanie správy
 • Práca s doručenou poštou
  • Identifikácia doručenej pošty
  • Odpovedať a preposlať e-mail správu
  • Práca s prílohami – otváranie a ukladania
  • Zoraďovanie a zoskupovanie e-mail správ
  • Vyhľadávanie v e-mail správach
  • Vyhľadávanie súvisiacich e-mail správ v rámci jednej konverzácie
 • Organizácia pošty
  • Správa vlastných priečinkov
  • Triedenie správ – označovanie, premiestňovanie, vymazávanie
  • Kategórie a ich využitie pri organizovaní pošty
  • Vytvorenie jednoduchého pravidla
  • Vytváranie a vkladanie podpisov do e-mail správ

 

2. deň

Základná práca s kontaktmi, kalendárom, úlohami, tlač (17.10.2024)

Pracujete s MS Outlook ako profesionál. Naučíte sa vytvárať a organizovať svoje kontakty. Využívate všetky možnosti kalendára, ako aj ďalšie možnosti, ktoré MS Outlook ponúka na zefektívnenie vašej práce.

 Kontakty

 • Vytvorenie kontaktu
  • Pracovné prostredie modulu Kontakty
  • Ako vytvoriť a uložiť kontakt
  • Vypĺňanie kontaktných polí pri vytváraní kontaktu
  • Pripojenie externých súborov ku kontaktu
  • Vytvorenie a pripojenie vizitky k e-mail správe
 • Organizácia kontaktov
  • Vytvorenie skupiny kontaktov
  • Zoznam kontaktov a rôzne možnosti zobrazenia
  • Vyhľadávanie a zoraďovanie kontaktov
  • Vlastné priečinky kontaktov
  • Organizácia kontaktov vo vlastných priečinkoch
 • Adresná kniha
  • Čo je adresná kniha kontaktov
  • Využitie adresnej knihy pri práci s e-mail správami

Kalendár

 • Zoznámenie sa s kalendárom
  • Možnosti využitia kalendára v MS Outlook – čo všetko môžeme plánovať
  • Pracovné prostredie modulu Kalendár
  • Základné nastavenie prostredia: rozsah pracovného času/týždňa, farebná schéma, atď.
 • Vkladanie udalostí do kalendára
  • Nová plánovaná činnosť a nastavenie jej parametrov
  • Opakovaná plánovaná činnosť
  • Vytvorenie celodennej udalosti, rozdiel medzi plánovanou činnosťou a udalosťou
 • Úlohy
  • Pracovné prostredie modulu Úlohy
  • Vytvorenie novej úlohy
  • Nastavenie pripomenutia a opakovania úlohy
  • Úlohy a e-mailové správy
  • Správa úloh

Ďalšie možnosti MS Outlook

 • Práca s poznámkami
  • Vytvorenie novej poznámky
  • Organizácia poznámok
 • Tlač
  • Možnosti tlače MS Outlook
  • Tlač zoznamu e-mailov a obsahu e-mailov

Komu je určený

všetkým záujemcom 

Harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Osvedčenie o absolvovaní

Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Praktický kurz MS Outlook

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.10. – 17.10.2024

ONLINE

Andrej Ľupták

10.10. – 17.10.2024

Bratislava

Andrej Ľupták

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.