Seminár

Pracovné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law)

JUDr. Zuzana Hložová

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa procesu prijímania zamestnancov - CV, motivačný list, pracovný pohovor. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú - pracovná zmluva a jej náležitosti, ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia, agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Pracovné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law)

  • Proces prijímania zamestnancov, CV, motivačný list, pracovný pohovor
  • Pracovná zmluva a jej náležitosti; základná slovná zásoba a typické zmluvné dojednania
  • Ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia
  • Agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

Komu je určený

skúšky TOLES, právnická angličtina, školenia právnická angličtina, zmluvy v anglickom jazyku, ako preložiť zmluvu do angličtiny, právna dokumentácia v angličtina, pracovné právo v angličtine, zmluvné právo v angličtine, ako sa pripraviť na skúšky TOLES

Harmonogram školenia: Pracovné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law)

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Pracovné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law)

JUDr. Zuzana Hložová

Zuzana je právnička a zároveň lektorka právnickej angličtiny. Popri výkone právnej praxe v advokátskej kancelárii sa dlhodobo venuje výučbe právnickej angličtiny. Kombinácia právo – anglický jazyk ju mimoriadne baví.

Je držiteľkou certifikátov právnickej angličtiny ILEC, TOLES a štátnej všeobecnej skúšky z anglického jazyka s vyznamenaním.

Bola jej…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.