Seminár

Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve

Školenie je venované praktickej stránke odpadového hospodárstva. Legislatíva v odpadovom hospodárstve smeruje k predchádzaniu vzniku odpadov a recyklácii a vzhľadom na to sa aj neustále mení. Obciam tak stále pribúdajú nové povinnosti, ktoré by mali odpadové hospodárstvo zefektívniť a dosiahnuť očakávané výsledky.

Obsahová náplň

Školenie je venované nástrojom na zefektívnenie odpadového hospodárstva na úrovni samospráv. V rámci semináru budeme vychádzať z dobrých príkladov z praxe, v rámci ktorých sme si overili ako nástroje fungujú na Slovensku a aké sú ich výsledky a dopady na stav odpadového hospodárstva v samosprávach.

ČAKÁ NA VÁS ZDIEĽANIE DOBRÝCH PRÍKLADOV Z PRAXE A TVORIVÁ DISKUSIA NA TÉMY:

  • PREČO ANALÝZA ODPADOV: Ako vám pomôže pri naštartovaní systému odpadového hospodárstva.
  • ZVÝŠENIE POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE: ako ovplyvní zvýšenie poplatok za skládkovanie odpadové hospodárstvo na samosprávach
  • NAŠTARTUJTE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: Nastavte efektívnu infraštruktúru a/alebo spravodlivý systém poplatkov pre obyvateľov
  • DÔLEŽITÁ JE KOMUNIKÁCIA S OBČANMI: Ako motivovať obyvateľov, aby lepšie triedili? Čo funguje?
  • BIOODPAD V SAMOSPRÁVE: Aké sú možnosti pre občanov v domoch a bytovkách?
  • FINANCOVANIE PROJEKTOV: ako svojpomocne a efektívne financovať projekty pre rozvoj odpadového hospodárstva
  • ODPADY POD KONTROLOU: Výhody prehľadnej evidencie odpadov
  • Diskusia s lektorom 

V cene školenia je zahrnutá  konzultácia s lektorom:

  • Konzultácie konkrétnych problémov jednotlivých samospráv
  • Riešenie konkrétnych problémov z praxe

Komu je určený

samosprávam, verejnej správe

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.