Seminár:
Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie je venované praktickej stránke odpadového hospodárstva. Legislatíva v odpadovom hospodárstve smeruje k predchádzaniu vzniku odpadov a recyklácii a vzhľadom na to sa aj neustále mení. Obciam tak stále pribúdajú nové povinnosti, ktoré by mali odpadové hospodárstvo zefektívniť a dosiahnuť očakávané výsledky.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 20.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Školenie je venované nástrojom na zefektívnenie odpadového hospodárstva na úrovni samospráv. V rámci semináru budeme vychádzať z dobrých príkladov z praxe, v rámci ktorých sme si overili ako nástroje fungujú na Slovensku a aké sú ich výsledky a dopady na stav odpadového hospodárstva v samosprávach.

ČAKÁ NA VÁS ZDIEĽANIE DOBRÝCH PRÍKLADOV Z PRAXE A TVORIVÁ DISKUSIA NA TÉMY:

 • PREČO ANALÝZA ODPADOV: Ako vám pomôže pri naštartovaní systému odpadového hospodárstva.
 • ZVÝŠENIE POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE: ako ovplyvní zvýšenie poplatok za skládkovanie odpadové hospodárstvo na samosprávach
 • NAŠTARTUJTE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: Nastavte efektívnu infraštruktúru a/alebo spravodlivý systém poplatkov pre obyvateľov
 • DÔLEŽITÁ JE KOMUNIKÁCIA S OBČANMI: Ako motivovať obyvateľov, aby lepšie triedili? Čo funguje?
 • BIOODPAD V SAMOSPRÁVE: Aké sú možnosti pre občanov v domoch a bytovkách?
 • FINANCOVANIE PROJEKTOV: ako svojpomocne a efektívne financovať projekty pre rozvoj odpadového hospodárstva
 • ODPADY POD KONTROLOU: Výhody prehľadnej evidencie odpadov
 • Diskusia s lektorom 

V cene školenia je zahrnutá  konzultácia s lektorom:

 • Konzultácie konkrétnych problémov jednotlivých samospráv
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je venované praktickej stránke odpadového hospodárstva. Legislatíva v odpadovom hospodárstve smeruje k predchádzaniu vzniku odpadov a recyklácii a vzhľadom na to sa aj neustále mení. Obciam tak stále pribúdajú nové povinnosti, ktoré by mali odpadové hospodárstvo zefektívniť a dosiahnuť očakávané výsledky. 

Súčasná situácia na Slovensku je taká, že v priemere obce triedia a recyklujú 12% odpadov. Cieľom Slovenska ako členskej krajiny EÚ je triediť a recyklovať 50% odpadov do roku 2020. Sú však aj samosprávy, ktoré dokázali pomocou jednoduchých nástrojov svoje výsledky zlepšiť a tak dosahujú až 45% mieru triedenia a recyklácie. Návod ako sa vydať ich cestou je veľmi jednoduchý, nevyžaduje si nákladné financovanie a výsledky sa pomocou jednoduchých riešení dostavia v najbližších rokoch.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

samosprávam, verejnej správe

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve

 • 20.10.2020
 • Odborník z praxe
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.10.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme