Seminár

Pokročilé funkcie II.

Andrej Ľupták

Počas školenia sa budeme venovať pokročilým funkciám v MS EXCEL. Zoznámte sa s vyhľadávacími a logickými funkciami i s nástrojom na hľadanie riešenia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Pokročilé funkcie II.

 • Práca s dátumom a časom
  • Úvod do práce s dátumom a časom
  • Identifikácia a riešenie nesprávne zapísaného dátumu
  • Ako zistiť počet ubehnutých dní, pracovných dní, víkendov, mesiacov od nejakého dátumu
  • Výpočtové operácie s dátumami
  • Ako oddeliť deň, mesiac, rok od dátumu
 • Vyhľadávacia funkcia VLOOKUP
  • Čo je funkcia VLOOKUP a ako ju používať
  • Vyhľadávanie údajov v tabuľke
  • Zistenie výskytu hodnoty v jednej tabuľke a doplnenie do inej
  • Rôzne praktické príklady na použitie
 • Logické funkcie
  • Logické funkcie AND a OR
  • Použitie funkcií AND a OR v kombinácií s funkciou IF
  • Vytváranie vnorených funkcií IF
 • Nástroj Hľadanie riešenia – vypočítanie vstupného parametra na základe známeho výsledku

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Pokročilé funkcie II.

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Pokročilé funkcie II.

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.