Seminár

Pokročilé funkcie I.

Andrej Ľupták

Zvládnite aj pokročilé funkcie v MS EXCEL. Počas kurzu sa budeme venovať matematickým a štatistickým výpočtom, zaokrúhľovacím funkciám, rozdeleniu a zreťazeniu textu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Pokročilé funkcie I.

Pokročilé funkcie I.

 • Základné matematické a štatistické výpočty
  • Súčtové a podmienené súčtové funkcie: SUM, SUMIF, SUMIFS, DSUM
  • Podmienené funkcie na počítanie priemeru: AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, DAVERAGE
  • Funkcie na zisťovanie početnosti: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, DCOUNT
 • Zaokrúhľovacie funkcie
  • Zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC
  • Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky
  • Zaokrúhľovanie na celočíselné násobky pomocou FLOOR, CEILING
 • Rozdelenie a zreťazenie textu
  • Rozdelenie textu do stĺpcov
  • Použitie operátora "&"
  • Funkcia CONCATENATE

Komu je určený

pre všetkých záujemcov

Harmonogram školenia: Pokročilé funkcie I.

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Pokročilé funkcie I.

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.