Seminár:
Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Seminár je zameraný na problematiku zmien v systéme podpory OZE a VÚ KVET na základe návrhu novely zákona pripravenej Ministerstvom hospodárstva SR.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Súčasný systém podpory OZE a VÚ KVET v legislatíve.
 • Návrh reformy správy systému podpory.
 • Návrh reformy jednotlivých existujúcich podporných nástrojov.
 • Nové podporné nástroje - príplatok.
 • Podpora pre nové veľké zariadenia - aukcie.
 • Podpora pre zariadenia VÚ KVET.
 • Povinnosti výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET.
 • Lokálny zdroj.
 • Kompenzácie podnikateľom.
 • Noví účastníci trhu – výkupca elektriny a určený subjekt zúčtovania.
 • Prechodné ustanovenia.
 • Súvisiace zmeny v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike.
 • Súvisiace zmeny v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • Návrhy vykonávacích predpisov.
 • Zmeny, ktoré prinieslo medzirezortné pripomienkové konanie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Pripravili sme pre vás seminár zameraný na problematiku legislatívnych zmien v systéme podpory obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s teplom.

Lektor

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom, alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Retel - revízie a elektro

PDF na stiahnutie:  Rozpočtovanie stavieb