Seminár

Plynové odberné zariadenia

Ing. Kamila Víchová PhD.

Rozvody plynu sú neoddeliteľnou časťou kompletného návrhu stavieb a objektov, kde nám vzniká potreba odberu zemného plynu ako vstupného média. Jedná sa o plynovody distribučné, vonkajšie a odberné plynové zariadenia. Ich návrh a realizácia je závislá od legislatívnych predpisov, technických noriem a technických pravidiel plynu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Plynové odberné zariadenia

  • plynovod – pojmy a ustanovenia, požiadavky, zavedenie plynu podľa platnej legislatívy;
  • rozvod plynu – vonkajšie, vnútorné, distribučné, pripojovacie plynovody;
  • materiál – rúry, tvarovky, spojovací a tesniaci materiál, armatúry, plynové uzávery;
  • návrh svetlosti potrubí;
  • skúšanie, poruchy a údržba domových plynovodov, BOZP;
  • regulátory a meradlá plynu;
  • spotrebiče, odvod spalín;

Komu je určený

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Harmonogram školenia: Plynové odberné zariadenia

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Plynové odberné zariadenia

Ing. Kamila Víchová PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium technických zariadení budov (1992). Od roku 1996 pracuje ako projektantka technických zariadení budov v profesiách vykurovanie, zdroje tepla, zdravotná technika, plynové odberné zariadenia a inžinierska činnosť. V roku 2001 sa stala autorizovanou stavebnou…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.