Seminár

Vysielanie zamestnancov do zahraničia

JUDr. Lucia Sabová Danková

Dozviete sa ako na zamestnávanie občanou EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov, pracovno-právne vzťahy, komunikácia s príslušnými inštitúciami. Prídite prediskutovať aj Vaše problémy s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vysielanie zamestnancov do zahraničia

  • Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov – aktuálna právna úprava
  • Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov
  • Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní
  • Komunikácia s príslušnými inštitúciami
  • Výkon kontroly podmienok vysielania
  • Sociálne a zdravotné zabezpečenie vysielaných a vyslaných zamestnancov
  • Cestovné náhrady
  • Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia – diskusia

Komu je určený

personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Harmonogram školenia: Vysielanie zamestnancov do zahraničia

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Vysielanie zamestnancov do zahraničia

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.