Certifikovaný seminár

Praktická akadémia kultúrnej diverzity a inklúzie pre HR manažérov

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Interaktívny workshop, ktorý ponúka informácie a otvára priestor pre diskusiu, zdieľanie odporúčaní a osobný rozvoj. HR manažéri získajú informácie a nástroje, ktoré môžu využívať vo svojich tímoch, zdieľať s manažérmi a zamestnancami firiem.

Obsah školenia: Praktická akadémia kultúrnej diverzity a inklúzie pre HR manažérov

Modul č.1:

 • Čo všetko sa skrýva za pojmom diverzita, kultúrna diverzita a inklúzia?
 • Ako chápu kultúrnu diverzitu globálni lídri, multikultúrne tímy, lokálne tímy a zamestnanci medzinárodných spoločností? 
 • Kultúrna identita a mindset HR manažéra a jej úrovne ako štartovací bod k vedomej inklúzii.
 • Kultúrna diverzita a jej vplyv na komunikáciu vo firme, spoluprácu v lokálnych a medzinárodných tímoch, riešenie problémov a vzájomné pracovné vzťahy?
 • Ako môže HR manažér podporiť zamestnancov a lídrov v objavovaní vlastnej kultúrnej identity na ceste k inklúzii v každodennej pracovnej činnosti?
 • Aké prekážky vznikajú pri podpore inklúzie v tímoch a celej spoločnosti?
 • Benefity inklúzie pre zamestnancov, tímy a spoločnosti.
 • Prípadové štúdie a praktické príklady kultúrnej diverzity. Interaktívna diskusia vhodných stratégii.

 

Modul č.2:

 • Ako jednotlivé kultúry a zamestnanci prispievajú do kultúrnej diverzity a čo od kultúrnej diverzity vo firme očakávajú?
 • Sú ochotní zamestnanci meniť svoju perspektívu pri vzájomnej spolupráci?
 • Odporúčania a stratégie ako podporiť účasť zamestnancov na kultúrnej diverzite a inklúzii vo firme.
 • Praktické príklady ako pracovať so stereotypmi a pomáhať zamestnancom pri ich prekonávaní.
 • Dimenzie kultúrnej diverzity, ktoré by mal HR manažér poznať, aby pochopil potreby a očakávania zamestnancov z rôznych kultúr.
 • Dimenzie kultúrnej diverzity, ktoré určujú dynamiku tímov, pochopenie firemnej kultúry, leadership, komunikáciu a riešenie konfliktov a nedorozumení.
 • Ako môže byť HR manažér nápomocný pri riešenie výziev kultúrnej inklúzie vo firme?

Komu je určený

Všetkým záujemcom o danú problematiku.

Harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Praktická akadémia kultúrnej diverzity a inklúzie pre HR manažérov

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Lektorka Dr. Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.11. – 14.11.2024

ONLINE

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

13.11. – 14.11.2024

Bratislava

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.