Seminár:
Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Zaradiť, alebo nezaradiť majetok do podnikania? Aké to má následky? Na seminári sa dozviete aké to má praktické dopady, akú prevenciu je možné urobiť a ďalšie cenné rady.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

  Zaradenie osobného majetku do obchodného majetku (výhody a nevýhody tohto zaradenia):

  • Zaradenie osobného majetku SZČO, najmä motorové vozidlo, nehnuteľnosť.
  • Zaradenie alebo nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku, ktorú prenajíma občan.
  • Aké máme povinnosti voči Daňovému úradu, ako postupujeme v prípade, že ide o nehnuteľnosť v BSM?

  Druhy výdavkov:

  • Aké druhy výdavkov si môžeme následne uplatniť pri zaradení tohto majetku do obchodného majetku (napríklad: PHM, opravy, údržba, poistenie)?
  • Spôsob preukazovania PHM.
  • Ako budeme postupovať pri odpisovaní tohto majetku? 

  Vyradenie tohto majetku:

  • Z podnikania ako SZČO, resp. ak prenajímame nehnuteľnosť ako občan.
  • Posúdenie oslobodenia pri jeho predaji.
  • Ak si nebudeme môcť uplatniť oslobodenie, akú cenu si budeme môcť uplatniť do nákladov?
  • Aký vplyv má na cenu bezpodielové spoluvlastníctvo, pôvod nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva (dedenie, darovanie – je tento majetok v BSM)?  

  Použitie vlastného motorového vozidla, ktoré bolo predtým zaradené v obchodnom majetku a následne vyradené z obchodného majetku. V prípade, že ho budeme chcieť v budúcnosti použiť na činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne SZČO vykonáva – aké obmedzenie to pre nás bude mať?  

  Konkurz, osobný bankrot, exekúcia - každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka – od čoho závisí, aký vplyv má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

  Máte otázky k tomuto semináru?

  Radi Vám pomôžeme!

  Input:

  Popis

  Školenie je určené SZČO, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť a z tohto dôvodu sa tiež musia rozhodnúť, či predmetnú nehnuteľnosť zaradia do obchodného majetku, alebo nie.

  Kontaktná osoba

  Dana Jánošíková
  dana.janosikova@eseminare.sk
  02/33 00 52 28

  Cieľová skupina

  Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), účtovníci.

  Lektor

  Odborník z praxe

  Odborník z praxe

  Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

  Referencie

  "Prednášajúca pani lektorka veľmi milá, ochotná, hovorila odborne k veci a ochotne odpovedala aj počas prednášky." KOVOZ

  Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:00  prednáška
  • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
  • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


  Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Termíny a prihlásenie - Osobný majetok SZČO a jeho daňová uznateľnosť za rok 2020

  Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

  Iné produkty k danej téme