Konferencia

Online konferencia pre stavebné úrady – povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe

Odborná online konferencia pre stavebné úrady sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah je pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami.

5 odborníkov - 5 tém 

Prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona - Vydávanie rozhodnutí elektronicky - Predpisov v OH súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby - Postup stavebného úradu počas COVID-19 - Kataster (zápisy a výmazy stavieb, súčinnosť, lehoty)

Program online konferencie je plne prispôsobený potrebám práce, ktoré vykonávajú zamestnanci stavebných úradov v rámci dennej agendy. Zameriame sa na povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe!

Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Milan Luciak, Ing. Erika Kusyová, JUDr. Helena Spišiaková, Judr. Jana Dráčová a Ing. Peter Gallovič.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:30

  Ing. Milan Luciak

  Špecifiká aplikácie zákona o správnom konaní v zákone EIA, prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona

 • 9:30 – 9:45

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Milan Luciak

 • 9:45 – 10:30

  JUDr. Helena Spišiaková

  Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčania

  • Komplexné informácie o prepojení stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) a správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) pri vedení konaní stavebnými úradmi počas trvania núdzového stavu a s tým súvisiaceho zákazu vychádzania.
  • Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní miestnych ohliadok, ústnych pojednávaní a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu. Tomuto riziku sú vystavení aj účastníci konaní podľa stavebného zákona, ktorí sa dostavia na spoločné rokovania, a preto je potrebné spomínané úkony vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu.
  • Pracovníci stavebných úradov získajú informáciu o možnostiach predĺženia lehôt na vykonanie spomínaných úkonov, ako aj lehôt na vydanie rozhodnutí, tak, aby neboli porušené ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku. Vysvetlené budú aj výnimky, kedy nie je možné upustiť od vykonania niektorých úkonov a tieto je potrebné uskutočniť tak, aby boli dodržané aktuálne platné uznesenia Vlády SR a vyhlášky úradov verejného zdravotníctva súvisiace s ochorením COVID-19.
 • 10:30 – 10:45

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Helena Spišiaková

 • 10:45 – 11:00

  Prestávka

 • 11:00 – 11:45

  Ing. Peter Gallovič

  Ustanovenie právnych predpisov v odpadovom hospodárstve súvisiace s povoľovaním v oblasti výstavby.

 • 11:45 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:00 – 12:30

  Prestávka

 • 12:30 – 13:15

  Ing. Erika Kusyová

  Vydávanie rozhodnutí elektronicky – ako to urobiť v súlade so zákonom – Súvislostí a príklady z praxe.

 • 13:15 – 13:30

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Erika Kusyová

 • 13:30 – 14:15

  JUDr. Jana Dráčová

  Kataster - zápisy a výmazy stavieb, zápisy do IS KN, súčinnosť, lehoty a možné údaje a služby katastra

  • Zápis novej stavby, rozostavanej stavby, starej stavby, ktorá doposiaľ v KN nebola zapísaní - ako priame pokračovanie stavebného konania - konanie.
  • Výmaz zapísanej stavby - neexistujúcej alebo zbúranej -postupy.
  • Povinnosti obcí zapisovať po kolaudácii vybrané informácie do IS KN, zápis starších dát, lehoty
  • Povinná súčinnosť s katastrom podľa zákona a oprava chýb
  • Možnosti získavania údajov z katastra a služieb katastra pre potreby stavebných konaní
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Jana Dráčová

 • 14:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov a ostatní záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k97/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.