Konferencia

Online konferencia pre samosprávy: Kuchynský odpad po 1.1.2021 – - legislatíva, povinnosti a aplikácia do praxe

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Martina Gaislová MBA, Ing. Jarmila Ďurďovičová, Ing. Miroslava Masničáková, PhDr. Dagmar Krajníková

Online konferencia ponúkne dôležité informácie zástupcom miest a obcí, tentokrát aj s odborníkmi z MŽP SR a SIŽP. Zameriame sa nielen na nové povinnosti po 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2021, ale aj na zmeny, ktoré nás ešte len čakajú, ale pripraviť sa musíme už teraz!

Aktuálna legislatíva - Pripravované zámery - Ako sa pripraviť na kontroly - Možnosti financovania - Osveta medzi obyvateľmi - Výsledky triedenia rodinné domy a bytové domy - Nové povinnosti v náväznosti na schválenú legislatívu

Program konferencie doplní príklad úspešnej aplikácie triedenia KO vo väčšom meste - praktická ukážka: Zavedenie triedenia kuchynského odpadu v meste (zber rodinné domy vs bytové domy) - od získania prostriedkov cez aplikovanie do praxe a výsledky.

Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Miroslava Masničáková z MŽP SR, expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič, Ing. Jarmila Ďurďovičová zo SIŽP, riaditeľka spoločnosti JRK Mgr. Martina Gaislová a PhDr. Dagmar Krajníková.

Od 1. januára 2021 majú samosprávy nové povinnosti v triedení kuchynského odpadu z domácností. Obce musia zabezpečiť veľmi kvalitný a poctivý zber uvedeného bioodpadu, ktorý by mal priniesť menej skládkovania a vyššiu mieru triedenia. Doteraz bolo možné obísť povinnosti na triedenie kuchynských odpadov dočasnými výnimkami. Väčšina výnimiek však od 1. januára stráca platnosť. Konferencia ponúkne dôležité informácie zástupcom miest a obcí, ako sa s uvedeným problémom vysporiadať.

Vynikajúce spojenie legislatívnych povinností a praxe na online konferencii už 11.3.2021!

11.3.2021

8.30-12.30

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:00

  Ing. Miroslava Masničáková (MŽP), Ing. Peter Gallovič

  Legislatívne povinnosti miest a obcí po 1.1.2021

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a ich zmeny.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu z domácností.
  • Účinnosť a zmeny poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 10:00 – 10:30

  Ing. Jarmila Ďurďovičová (SIŽP)

  Kontroly, priebeh kontroly a odporúčania a najčastejšie pochybenia

 • 10:30 – 10:45

 • 10:45 – 11:00

  Prestávka

 • 11:00 – 11:45

  Mgr. Martina Gaislová, MBA

  Ako ušetriť triedením kuchynského odpadu – vypracovanie plánu, návrhy zberu, výpočet nákladov

 • 11:45 – 12:10

  PhDr. Dagmar Krajníková

  Príklad úspešnej aplikácie triedenia kuchynského odpadu vo väčšom meste - Krok za krokom k zavedeniu triedenia kuchynského odpadu - rodinné a bytové domy - praktický príklad a odporúčania

 • 12:10 – 12:30

  BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Martina Gaislová, MBA, Mgr. Dagmar Krajníková

 • 12:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov obcí a miest, vedúcich oddelení mestských a obecných úradov, prednostov, starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

                        

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Sprievodný program

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia  životného prostredia. Vyštudovala Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 1992 začala pracovať v  Slovenskej inšpekcii  životného prostredia ako inšpektorka inšpekcie odpadového hospodárstva. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii hlavnej…

Ďalšie semináre lektora

PhDr. Dagmar Krajníková

Zástupkyňa riaditeľa TS Humenné

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k95/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

11.3.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.