Konferencia

Elektronizácia v odpadovom hospodárstve a ako sa pripraviť na zmeny od 1.1.2022

Ing. Peter Gallovič, Ing. Barbora Tajbošová

Online konferencia ponúkne dôležité informácie pre firmy nakladajúce s odpadmi, pre pôvodcov a držiteľov odpadov, pre zamestnancov obcí a miest a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy. 

Pripravovaný informačný systém sprehľadní pohyb o každom odpade. Digitalizácia údajov o odpadoch prinesie viac transparentnosti do nakladania s nimi. 

Ako sa pripraviť na zmeny, ktoré prinesie ISOH oproti súčasnej evidencii odpadov? Na čo si dávať najväčší pozor a aké riziká z pripravovaného systému vyplývajú?

POZOR na veľké zmeny v evidencii a posielaní dát. Aké povinnosti čakajú pôvodcov a držiteľov odpadov od 1.1.2022?

Aktuálna legislatíva - Termíny, platnosti ustanovení - Možnosti elektronického podávania dokumentov a žiadostí - Digitalizácia evidencie odpadov v praxi -  Ako prepojiť prevádzkovú a legislatívnu evidenciu odpadov

Na Vaše otázky bude odpovedať expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič a odborníčka, Ing. Barbora Tajbošová, ktorá sa venuje implementácii elektronického spôsobu vedenia evidencie odpadov.  

Zameriame sa nielen na nové povinnosti, ale aj na zmeny, ktoré nás ešte len čakajú, ale pripraviť sa musíme už teraz!

27.9.2021

8.30-12.00

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:30

  Ing. Peter Gallovič

  Elektronizácia v odpadovom hospodárstve - právne požiadavky

  • Prehľad ustanovení zákona o odpadoch pojednávajúcich o prechode na Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH).
  • Termíny, platnosti ustanovení.
  • Najnovšie informácie o reálnom zavedení jednotlivých častí ISOH.
  • Súčasné možnosti elektronického podávania niektorých dokumentov a žiadostí.
 • 10:30 – 10:45

  Prestávka

 • 10:45 – 11:45

  Ing. Barbora Tajbošová

  Včasná a zodpovedná príprava na digitalizáciu - rizikové ciele a prínosy projektu ISOH

  • Praktické a zrozumiteľné informácie v oblasti metodiky vedenia evidencie odpadov - dôležitosť včasnej prípravy na blížiacu sa digitalizáciu odpadového hospodárstva, ktorú prinesie zavedenie informačného systému ISOH.
  • Správne nastavenie interných prevádzkových procesov firiem v oblasti odpadového hospodárstva (evidencie odpadov).
  • Digitalizácia evidencie odpadov v praxi.
  • Ako prepojiť prevádzkovú a legislatívnu evidenciu odpadov?
 • 11:45 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič, Ing. Barbora Tajbošová

 • 12:15

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená firmy nakladajúce s odpadmi, pre pôvodcov a držiteľov odpadov, pre zamestnancov obcí a miest, vedúcich oddelení mestských a obecných úradov, prednostov, starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

                          

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Sprievodný program

 

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Barbora Tajbošová

Viac ako 4 roky pracuje v spoločnosti INISOFT ako konzultant pre vzdelávanie a obchod. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v odbore environmentálneho inžinierstva so zameraním na techniku ochrany životného prostredia. 

Venuje sa lektorskej a konzultačnej práci v rámci implementácie elektronického spôsobu vedenia…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k104/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

27.9.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.