Konferencia:
Online konferencia: 4 pohľady na zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30. 7. 2020

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8:30 -15:30

Téma

Jediná praktická online konferencia v podaní 4 lektoriek z praxe. Ako sa pripraviť na zmeny a zásadné novinky vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ? Aké sú najčastejšie porušenia predpisov? Aké sú finančné dopady? Vysielanie zamestnancov z pohľadu zmien Zákonníka práce, z pohľadu inšpekcie práce, mzdový pohľad a úprava kolektívnych zmlúv. Obľúbené lektorky: A. Huťanová, L. Sabová Danková, Z. Dvoranová a J. Pšenková vám prinesú prehľad v problematike, užitočné rady, upozornenia a praktické riešenia.

termín

Najbližší termín: 28.7.2020

Program konferencie

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:15

  JUDr. Alena Huťanová

  Aktuálna právna úprava a zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30. 7. 2020 – porovnanie a vysvetlenie zmien

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Najčastejšie porušenia predpisov a praktické riešenia z pohľadu inšpekcie práce

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a aplikácia kolektívnych zmlúv

  • Nová smernica bližšie špecifikuje aké druhy kolektívnych zmlúv je možné aplikovať v súvislosti s pracovnými podmienkami vyslaných zamestnancov a podmienkami tvrdého jadra na SR.
  • Novou špecifikáciou sa rozšírila možnosť využitia kolektívnych zmlúv aj z hľadiska odmeňovania.
  • Smernica 957/2018/EÚ čl. 3 ods. 1 odmeňovanie:
  • - Mzda § 118 ods. 1, 2 ZP, mzdové podmienky § 119, § 120 ZP.
  • - Kolektívne zmluvy.
  • - Reprezentatívna KZVS § 7 ZKV.
  • - Výnimky § 7a ZKV.
  • - Pristúpenie ku KZVS.
  • - Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej KZVS § 9a ZKV.
  • - Zverejnenie oznámenia § 9a ZKV.
 • 14:00 – 15:00

  Júlia Pšenková

  Cestovné náhrady a praktické príklady z praxe

 • 15:00 – 15:30

 • 15:30

  Ukončenie online konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

Popis

Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov podstatným spôsobom mení novela Zákonníka práce.  Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Konferencia vám prináša prehľad zmien a upozornení, ktoré vás čakajú od 30. 7. 2020! 

Jediná praktická online konferencia v podaní 4 lektoriek z praxe. Ako sa pripraviť na zmeny a zásadné novinky vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ? Aké sú najčastejšie porušenia predpisov? Aké sú finančné dopady? 

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu:

 • zmien Zákonníka práce - JUDr. Alena Huťanová,
 • inšpekcie práce - JUDr. Lucia Sabová Danková,
 • zmien v cestovných náhradách - Júlia Pšenková,
 • úprav kolektívnych zmlúv - JUDr. Zdeňka Dvoranová.

Pripojte sa k nám na tejto jedinečnej online konferencii a buďte informovaní v bezpečí vášho domova alebo kancelárie. 

Získajte prehľad v problematike, užitočné rady, upozornenia a praktické riešenia. Všetko na jednom mieste od 4 obľúbených lektoriek.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Lektori

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Časový harmonogram

8:30 | Začiatok online konferencie

8:30 – 10:15 | Aktuálna právna úprava a zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30.7.2020 

10:15 - 10.30| Prestávka

10:30 – 12:00 | Najčastejšie porušenia predpisov a praktické riešenia z pohľadu inšpekcie práce

12:00 – 13:00 | Prestávka

13:00 – 14:00 | Kolektívne vyjednávanie a úprava kolektívnych zmlúv

14:00 – 15:00 | Cestovné náhrady a praktické príklady z praxe

15:00 – 15:30 | BLOK otázok a odpovedí

15:30 | Ukončenie online konferencie

Termíny a prihlásenie - Online konferencia: 4 pohľady na zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30. 7. 2020

 • ONLINE
 • 28.7.2020
 • JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Júlia Pšenková
 • 169,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

            

   

               

Mediálny partner

education

Iné produkty k danej téme