Konferencia

Online konferencia: 4 pohľady na zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30. 7. 2020

Jediná praktická online konferencia v podaní 4 lektoriek z praxe. Ako sa pripraviť na zmeny a zásadné novinky vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ? Aké sú najčastejšie porušenia predpisov? Aké sú finančné dopady? Vysielanie zamestnancov z pohľadu zmien Zákonníka práce, z pohľadu inšpekcie práce, mzdový pohľad a úprava kolektívnych zmlúv. Obľúbené lektorky: A. Huťanová, L. Sabová Danková, Z. Dvoranová a J. Pšenková vám prinesú prehľad v problematike, užitočné rady, upozornenia a praktické riešenia.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:15

  JUDr. Alena Huťanová

  Aktuálna právna úprava a zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci EÚ od 30. 7. 2020 – porovnanie a vysvetlenie zmien

  • Novela má za úlohu chrániť práva vyslaných zamestnancov najmä tým, že:
  • rozširuje pracovné podmienky (tzv. tvrdé jadro),
  • rozlišuje medzi krátkodobým a dlhodobým vyslaním zamestnanca,
  • mení koncept odmeňovania (definíciu mzdových podmienok),
  • zavádza opatrenia proti obchádzaniu legislatívy prostredníctvom vymieňania hosťujúcich zamestnancov na výkon tej istej pracovnej úlohy.
  • Technika vysielania, povinnosti pri vysielaní v rámci EÚ a iné kontrolné opatrenia.
 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Najčastejšie porušenia predpisov a praktické riešenia z pohľadu inšpekcie práce

  • Povinnosti slovenských a zahraničných zamestnávateľov pri vyslaní.
  • Príklady a praktická aplikácia pravidiel vyslania.
  • Vyslanie štátnych príslušníkov tretích krajín a nelegálne zamestnávanie
  • Cezhraničná spolupráca kontrolných orgánov.
  • Zákaz prijať službu alebo prácu pri prijímaní vyslaných zamestnancov.
 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a aplikácia kolektívnych zmlúv

  • Nová smernica bližšie špecifikuje aké druhy kolektívnych zmlúv je možné aplikovať v súvislosti s pracovnými podmienkami vyslaných zamestnancov a podmienkami tvrdého jadra na SR.
  • Novou špecifikáciou sa rozšírila možnosť využitia kolektívnych zmlúv aj z hľadiska odmeňovania.
  • Smernica 957/2018/EÚ čl. 3 ods. 1 odmeňovanie:
  • - Mzda § 118 ods. 1, 2 ZP, mzdové podmienky § 119, § 120 ZP.
  • - Kolektívne zmluvy.
  • - Reprezentatívna KZVS § 7 ZKV.
  • - Výnimky § 7a ZKV.
  • - Pristúpenie ku KZVS.
  • - Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej KZVS § 9a ZKV.
  • - Zverejnenie oznámenia § 9a ZKV.
 • 14:00 – 15:00

  Júlia Pšenková

  Cestovné náhrady a praktické príklady z praxe

 • 15:00 – 15:30

 • 15:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

            

   

               

Mediálny partner

education

Miesto konania

Konferencia bude prebiehať ONLINE.

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_wk88/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.