Certifikovaný seminár Online

Online certifikované štúdium: Senior mzdová účtovníčka

Kurz sa venuje problematike registrácií, benefitov, cestovných náhrad, štatutárov. Lektorka sa zameria aj na exekúcie, zdaňovanie príjmov či sociálny fond. Ako mzdárka pri svojej práci často riešite aj personálne otázky, preto sme do obsahu kurzu zakomponovali aj časť venovanú vybraným témam zákonníka práce.

Obsahová náplň

Témy: kurz mzdy pre pokročilých:

 • Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • Zamestnanecké benefity
 • Súbeh funkcií štatutárneho orgánu
 • Cestovné náhrady
 • Exekúcie
 • Zdaňovanie príjmov zamestnancov
 • Sociálny fond
 • Zákonník práce pre mzdárky

1. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni v roku 2020

Zdravotné poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • registrácia štatutára,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Sociálne poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia pravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • registrácia nepravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • zmena osobných údajov,
 • registrácia štatutára s pravidelnou odmenou,
 • registrácia štatutára s nepravidelnou odmenou,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Zamestnanecké benefity – aktuálne trendy z pohľadu daní a odvodov

 • Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania
 • Pracovná zmluva a benefity
 • Čo je benefit, z čoho platiť daň, odvody:
  • mobilný telefón,
  • dovolenka navyše, regeneračné voľno, kompenzácia PN,
  • pracovný odev a pomôcky, strava, občerstvenie na pracovisku,
  • plnenia zo sociálneho fondu,
  • vzdelávanie a teambuilding,
  • rekreácie a šport,
  • sociálna výpomoc, dary,
  • opcie, akcie a iné,
  • prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy.

 2. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

 • Definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie
 • Zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva
 • Kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou
 • Zdravotné poistenie – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

 • Definícia pracovnej cesty
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Nároky pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Nároky pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Použitie motorového vozidla
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Vreckové
 • Preddavok na pracovnú cestu
 • Nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami

 3. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Exekúcie v mzdovej učtárni

 • Zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca
 • Exekúcie podľa exekučného poriadku
 • Povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti
 • Výpočet exekúcie
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcií

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu
 • Výška
 • Základ pre výpočet
 • Účtovanie, prenos zostatku
 • Použitie sociálneho fondu
 • Zákaz diskriminácie
 • Smernica
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na stravné
 • Kultúrne a športové podujatia
 • Rekreácie
 • Zdravotná starostlivosť
 • DDS
 • Sociálna politika

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane (RZDP)
 • Lehoty v RZDP
 • Nezdaniteľné časti základu dane a iné daňové úľavy
 • Daňový bonus na dieťa
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Výpočet RZDP a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • Daňové tlačivá
 • Nedoplatky/pre­platky RZDP a ich vyrovnanie
 • Darovanie 2 % dane

 4. deň

Interaktívne školenie – Zákonník práce: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: JUDr. Zděňka Dvoranová

Zákonník práce pre mzdárku

 • Výklad vybraných pojmov
 • Predzmluvné vzťahy
 • Druhy pracovných pomerov
 • Pracovná zmluva, zmena pracovnej zmluvy
 • Mzdové podmienky, diskriminácia
 • Evidencia dochádzky
 • Dovolenka a prekážky v práci
 • Mzdové zvýhodnenia
 • Mzda pri výkone inej práce
 • Splatnosť a výplata mzdy
 • Stravovanie, príspevok na rekreáciu
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 5. deň

Dodatočné konzultácie a záverečný test, termín bude stanovený po odkonzultovaní skupiny s lektorkami.

Komu je určený

Mzdové účtovníčky, mzdový účtovníci s praxou, ktoré si chcú prehĺbiť svoje vedomosti. Certifikovaný kurz ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Časový harmonogram

Školenia:

1 deň 26.6.2020 - online školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

2 deň: 29.6.2020 - online školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

3 deň: 30.6.2020 - online školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

4 deň: 7.7.2020 -  online školenie zákonník práce: 9.00 – 16.00 hod. 

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.