Seminár

Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Cieľom školenia je ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

 • Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
 • Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

 • Náležitosti ohlásenia
 • Postup stavebného úradu pri ohlásení

Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

 • Konanie o proteste prokurátora
 • Upozornenie prokurátora
 • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

 • Overenie pasportu drobnej stavby
 • Konanie o dodatočnom povolení stavby
 • Stavba na cudzom pozemku
 • Konanie o odstránení nelegálnej stavby
 • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

 • Priestupky
 • Správne delikty

Komu je určený

 • zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • zamestnanci spoločných stavebných úradov,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

Harmonogram školenia: Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.