Seminár

Odporúčané frázy obchodného rokovania v anglickom jazyku

Eva Gáboríková

Školenie je venované nácviku obchodných rokovaní v anglickom jazyku. Počas neho si precvičíte potrebné frázy a techniky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Odporúčané frázy obchodného rokovania v anglickom jazyku

  • Frázy a techniky ako predstaviť seba, firmu a produkt na obchodnom stretnutí
  • Frázy a slovné spojenia ako vyjadriť názor, súhlas, nesúhlas pri rokovaní a virtuálnom pracovnom stretnutí
  • Ako zdvorilo požiadať kolegu alebo obchodného partnera o vysvetlenie v anglickom jazyku
  • Ako správne klásť obchodné otázky a odpovedať na kritiku pri komunikácii o projekte alebo 
  • produkte
  • Ako vyjadriť závery a dohodnúť sa na spoločných krokoch na záver rokovania a pri podpise zmluvy
  • Ako ponúknuť doplňujúce informácie a ďalšiu komunikáciu po ukončení pracovného stretnutia a rokovania

Komu je určený

manažérom, konateľom, majiteľom, riaditeľom

Harmonogram školenia: Odporúčané frázy obchodného rokovania v anglickom jazyku

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Odporúčané frázy obchodného rokovania v anglickom jazyku

Eva Gáboríková

Eva Gáboríková ako konzultant a tréner vedie workshopy zamerané na pochopenie medzikultúrnych pracovných rozdielov, prekonávanie komunikačných bariér a riešenie kultúrnych konfliktov. V Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré majú multikultúrne tímy a zákazníkov z rôznych kultúr. V roku 2016 a 2018 získala „Great Award“ v New Yorku ako…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.