Konferencia

Odpady po 1. 1. 2022 - legislatíva vs prax - nakladanie s odpadmi, evidencia, ohlásenia, kontroly a sankcie

Zákon o odpadoch bol za posledný rok už päťkrát novelizovaný. Ktoré zmeny sa týkajú Vás a odkedy sú v platnosti?

Ako sa vyznať v tak častých zmenách?

Online konferencia Vám poskytne: 

 • prehľad najdôležitejších zmien po novelách zákona o odpadoch a pripravovaných zmenách pre rok 2022,
 • informáciu k správnemu vedeniu evidencie odpadov a ročnému ohláseniu o odpadoch za rok 2021,
 • odpovede, ako prebiehajú kontroly, na čo sa pripraviť, aké problémy sa vyskytujú najčastejšie?

3 základné piliere odbornej konferencie zameranej na novinky v odpadovom hospodárstve pre rok 2022, ktorá prepája legislatívu a prax. 

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na vaše otázky.

Na Vaše otázky bude odpovedať odborník Ing. Peter Gallovičhlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Peter Gallovič

  Aktuálne otázky odpadového hospodárstva – zmeny 2022, nakladanie s odpadmi, evidencia, ohlásenia

  • Dôležité zmeny po novelách zákonov - prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: úprava povinností držiteľa odpadov, zmena v preprave nebezpečných odpadov.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia, nová ôsmy diel - osobitné výrobky z plastov.
  • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady a pripravovaná zmena.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
  • Administratívne nástroje – súhlasy, registrácia - úpravy.
  • § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva - úprava.
  • Prechodné ustanovenia platnosti noviel zákona.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 10:30 – 10:40

  Prestávka

 • 10:40 – 11:40

  Ing. Peter Gallovič

  Aktuálne otázky odpadového hospodárstva – zmeny 2022, nakladanie s odpadmi, evidencia, ohlásenia

  • Pokračovanie prednášky.
 • 11:40 – 12:10

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:10 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:00

  Ing. Jarmila Ďurďovičová (SIŽP)

  Zmeny zákona o odpadoch z pohľadu kontrolného orgánu

  • Kontrola povinností podľa zákona o odpadoch
  • Zameranie kontrol v nasledujúcom období, na čo si dať pozor, ako sa pripraviť na kontrolu zo SIŽP?
  • Kontrolné zistenia
  • Najčastejšie pochybenia a odporúčania
 • 14:00 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Jarmila Ďurďovičová

 • 14:15

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie                  

epasizip

                    

       

Mediálny partnerMiesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k87/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.