Seminár:
Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.9.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení.
 • Osobitosti pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov.
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Katalóg pracovných činností vo výkone práve vo verejnom záujme.
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried.
 • Pracovné náplne nepedagogických zamestnancov ako podklad pre zaradenie.
 • Pracovné náplne pedagogických zamestnancov.
 • Prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Personalisti, mzdári, personálni manažéri a manažéri všetkých úrovní riadenia.

Lektor

Mgr. Hilda Dudáková

Mgr. Hilda Dudáková

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.9.2019
 • Mgr. Hilda Dudáková
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Spravodajca pre HR manažérov a personalistov