Konferencia

Nový stavebný zákon - legislatíva, zmeny od 1. 1. 2023, prenos kompetencií, zjednodušenie systému povoľovania stavieb

JUDr. Peter Kotvan

Dňa 27. apríla 2022 NR SR schválila dva nové zákony, a to zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré nahradia starý stavebný zákon. Zákony vstúpia do platnosti až od 1.apríla 2024, ale na veľa vecí sa musíte pripraviť už teraz.

Starý stavebný zákon už nedokázal reflektovať na aktuálnu prax.

Aké sú najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon?

Ako nové právne postupy zasiahnu do vašej stavby a stavieb v okolí?

zjednodušenie a zrýchlenie stavebného povolenia - zníženie administratívnej záťaže - prenos kompetencií - elektronizácia - digitalizácia dát - zvýšenie poplatkov pre stavebníka

Aká bude úloha miest a obcí v tomto procese?

Aký bude postup pri výstavbe? 

Počas online konferencie Vám prinesieme porovnanie starého a nového stavebného zákona so zameraním na najzásadnejšie zmeny.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam. Nepremeškajte, online konferencia už 23.8.2022!

23.8.2022

9:00 - 11:00

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Otvorenie online miestnosti - otestovanie pripojenia s účastníkmi

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:30

  JUDr. Peter Kotvan

  Porovnanie starého a nového stavebného zákona so zameraním na najzásadnejšie zmeny

  • Nová právna úprava
  • Najzásadnejšie zmeny, novinky, porovnanie
  • Prechod kompetencií - nový ÚÚPaV
  • Súvisiace legislatívne predpisy - EIA
 • 10:30 – 11:00

  BLOK otázok a odpovedí - odpovede na vaše otázky

 • 11:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov. Pre majiteľov, manažérov, riaditeľov stavebných spoločností. Pre ostatných záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partner konferencie

kotvan

Mediálny partner

education

education

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo, spory v stavebníctve a riešenie problémov na stavbe. Rozhoduje spory v stavebníctve na požiadanie strán v spore ako adjudikátor, resp. rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní.

Presadzuje používanie FIDIC zmluvných podmienok v stavebnej praxi.

Angažuje sa v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k112/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

23.8.2022

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.