Konferencia

Nové povinnosti a zásadné zmeny pre zamestnávateľa po 7 novelách Zákonníka práce od 1.1.2023, vrátane pripravovaných zmien od 1.6.2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková

POZOR! Komplexné zmeny po 7 schválených novelách Zákonníka práce. 

Veľké zmeny od 1.1.2023 a 1.6.2023!

Schválené novely Zákonníka práce priniesli výrazné zmeny, ktoré sa dotkli každého zamestnávateľa.

Množstvo noviniek výrazne ovplyvnilo nové povinnosti zamestnávateľov!  

zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa - pracovná zmluva (podstatné náležitosti) - prechod na inú formu zamestnania -  otcovská dovolenka - zmeny v dohodách (nové typy dohôd) - Novela zákona o štátnej službe - úhrada nákladov pri domáckej práci - mzdové zvýhodnenia, kompenzácia, pohotovosť - elektronická DPN - transparentnosť a predvídateľnosť práce, sťažnosť zamestnanca

Počas online konferencie získate prehľad o zásadných zmenách po 7 novelách Zákonníka práce a podrobne rozoberieme problematiku povinností a možností zamestnávateľov v aktuálnej situácii. 

Nevynecháme zmeny, na ktoré sa treba pripraviť od 1.6.2023, ktoré sú reakciou na úskalia aplikačnej praxe, či digitalizáciu prostredia.

Program online konferencie doplní aj prednáška o zmenách pri vyslaní zamestnancov, nových povinnostiach a dohodách o vyslaní.

Upozorníme Vás na najčastejšie porušenia a zistenia z kontrol dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a Zákonníka práce inšpektormi práce.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam!

Online konferencia už 20.2.2023. 

20.2.2023

9:00-14:30

ONLINE

189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2023 a 1.6.2023 - komplexné zmeny po 7 schválených novelách ZP vrátane pripravovaných zmien - aktuálne témy a zmeny, praktické príklady

  • Základné zásady, čl. 1, transparentnosť a predvídateľnosť práce, zmena § 13 ZP, sťažnosť zamestnanca
  • Minimálna dĺžka úložnej lehoty pri doručovaní
  • Trvanie pracovného pomeru, skúšobná doba a doba určitá
  • Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
  • Poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe, zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa
  • Doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy - podstatné náležitosti
  • Vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich zmena
  • Odstupné, odchodné v prípade úmrtia
  • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a práceneschopnosť
  • Právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, Otcovská dovolenka
  • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Odborová organizácia
  • Novela zákona o štátnej službe v súvislosti s veľkou novelou Zákonníka práce
  • Schválené zmeny:
  • Nový typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Elektronická DPN, príspevok na nájomné bývanie
  • Zamestnanci so zdravotným postihnutím
  • Úhrada nákladov pri domáckej práci, Home office  vs. domácka práca, stravovanie
  • Mzdové zvýhodnenia, kompenzácia, pohotovosť
  • Ďalšie pracovnoprávne predpisy pre rok 2023
 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:40

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien od 1.1.2023 a 1.6.2023 - komplexné zmeny po 7 schválených novelách ZP vrátane pripravovaných zmien - aktuálne témy a zmeny, praktické príklady

  • - pokračovanie prednášky.
 • 11:40 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr.  Zdeňka Dvoranová

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 13:30

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Vysielanie zamestnancov - zmeny po novele, podmienky vyslania, dohoda o vyslaní

 • 13:30 – 14:15

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Najčastejšie porušenia a zistenia z kontrol dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a Zákonníka práce

 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Lucia Sabová Danková

 • 14:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

 

Partneri konferencie 

CRIF

Mediálny partner

education

Lektori

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k66/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

20.2.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.