Seminár:
Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-13.00

Téma

Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 21.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Viete aké konkrétne kroky musí zamestnávateľ dodržať a aké rozhodnutia musí urobiť pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne? Všetky informácie sú aktuálne a budú podané na príkladoch z praxe. Lektorka odpovie aj na vaše otázky.

 • Pracovný čas – pojem, možnosti rozvrhnutia.
 • Čo je zmennosť, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka.
 • Podstata nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času.
 • Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne, jednotlivé kroky a rozhodnutia.
 • Čo je zamestnávateľ povinný  dodržať pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť.
 • Pružný pracovný čas.
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Zmena Zákonníka práce priniesla so sebou i nové ustanovenia týkajúce sa pracovného času. Počas školenia získate cenné informácie o povinnostiach zamestnávateľa pri rozhodovaní o nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, o nepretržitom dennom a týždennom odpočinku, či čerpaní dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.

Budeme sa venovať tiež otázkam práce nadčas a pracovnej pohotovosti, pružnému pracovnému času a kontu pracovného času.

Viete aké konkrétne kroky musí zamestnávateľ dodržať a aké rozhodnutia musí urobiť pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne?

Aj na tieto otázky dostanete odpoveď na našom seminári.

Všetky aktuálne informácie budú podané na príkladoch z praxe. U nás získate nielen cenné informácie, ale i odpovede na Vaše konkrétne otázky. Zaručujeme malé skupiny účastníkov a individuálny prístup ku každému z Vás.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

- zamestnancom personálnych oddelení, mzdárom

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Referencie

"Veľmi spokojná vo všetkých oblastiach. Zaujímavý, pútavý, zrozumiteľný, plný informácií." TMF Services Slovakia, s.r.o.

"Praktické informácie, zrozumiteľne vysvetlené pojmy." Transpetrol, a.s.

"S prednášajúcou lektorkou Madeřičová som bola veľmi spokojná. Prednášajúca nám praktickými príkladmi ukázala ako postupovať. Jej prejav bol pútavý, zrozumiteľný, náučný." TI-HANIL Slovakia, s.r.o.

"Pani prednášajúca bola príjemná, rozprávala zaujímavo, zrozumiteľne. Bola ochotná odpovedať na otázky." Donghee Slovakia

"Veľmi spokojná, hlavne výklad na príkladoch z praxe, pomahajú lepšie pochopiť danú tému."  Loomis a.s., Slovensko

"Informácie boli podané vecné a podľa praxe, nie len teória a páčilo sa mi individuálne riešenie problémov." ProCare, a.s.

"Som spokojná, lektorka je veľmi príjemná, so znalosťou danej problematiky s praxou čo je výhodou." Constellium Extrusions Levice, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 • 21.10.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.10.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.11.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.11.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.