Seminár

Nehmotný majetok z účtovného pohľadu

Školenie je zamerané na problematiku nehmotného majetku. Získate potrebné poznatky z účtovania, odpisovania aj technického zhodnotenia nehmotného majetku. Kurz vedú odborníci z praxe, pričom účastníkom ponúknu množstvo praktických príkladov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Dlhodobý nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  • Aktivované náklady na vývoj
  • Softvér
  • Oceniteľné práva
  • Goodwill
  • Ostatný nehmotný majetok

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
Nehmotný majetok vs. náklady bežného obdobia
Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.