Seminár:
Nakupujte efektívne, nie lacno

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Ako nakupovať efektívne? Ukážeme Vám na našom seminári. Seminár je zameraný na oblasť nákupu. Na seminári zistíte: Čo nakupovať? Od koho nakupovať? Ako nakupovať?

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. Modul: Čo nakupovať? – „metodika TCO Total Costs of Ownership – celkové náklady nákupu“, definovanie strategického nákupu, rola objednávateľa, skutočné náklady vs. plánované náklady, požadovaná vs. nutná kvalita, plánovaný vs. okamžitý nákup;

2. Modul: Od koho nakupovať? – prieskum trhu, lokálny vs. dostupné trhy, výber vhodného dodávateľa a jeho kategorizácia, hodnotenie potenciálnych a súčasných dodávateľov, integrácia dodávateľa s odberateľom;

3. Modul: Ako nakupovať? – obchodné vyjednávanie a asertivita pri vyjednávaní, princíp NAV – najlepšia, RAV – realistická a PAV – posledná alternatíva vyjednávania, ako predchádzať nedorozumeniam a získavať informácie (napr. z neverbálnych prejavov).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získate prehľad o metodike TCO, dozviete sa ako definovať stratégiu nákupu a taktiež získate prehľad o role objednávateľa, ako aj o skutočných/plánovaných nákladoch, požadovanej/nutnej kvalite, plánovanom/okamžitom nákupe. Prevedieme Vás problematikou prieskumu trhu a výberu vhodného dodávateľa. Naučíte sa ako princípy obchodného vyjednávania ovplyvnia Váš nákup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ideálne nákupcom vo firmách, ale na svoje si prídu aj majitelia malých a stredných firiem, finančným manažérom a ostatným manažérom, ktorí k svojej činnosti potrebujú získať materiál a služby.

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Nakupujte efektívne, nie lacno

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme