Seminár

Nájom poľnohospodárskej pôdy – legislatíva a prax

JUDr. Pavol Vargaeštok

Viete ako postupovať pri nájme poľnohospodárskej pôdy? Aká je aktuálna legislatíva a najčastejšie problémy praxe? Príďte diskutovať s odborníkom a získajte odpovede na vaše otázky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nájom poľnohospodárskej pôdy – legislatíva a prax

  • Nájom všeobecne podľa Občianskeho zákonníka
  • Predkupné právo k pozemkom porušenie a aktuálna judikatúra
  • Dane z pozemkov  a  kataster nehnuteľností z pohľadu nájmu a kúpy 
  • Zákon o nájme a problematika k tomu
  • Zákon o pozemkových úpravách z pohľadu nájmu
  • Slovenský pozemkový fond   z pohľadu nájmu
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách  z pohľadu nájmu
  • Pôdohospodárska platobná agentúra z pohľadu nájmu

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Nájom poľnohospodárskej pôdy – legislatíva a prax

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nájom poľnohospodárskej pôdy – legislatíva a prax

JUDr. Pavol Vargaeštok

Je zakladateľom advokátskej kancelárie a partnerom SLAMKA & Partners s.r.o.. V praxi sa zameriava hlavne na obchodnoprávnu agendu so špecializáciou na problematiku obchodných spoločností, fúzii a akvizícii a rodinných firiem, pozemkové právo vrátane reštitúcií a poľnohospodárskeho práva a problematiku Registra partnerov verejného sektora. Je…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.