Konferencia

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 – zmeny v DPH, DZP, účtovníctve, daňovom poriadku, v sociálnom a zdravotnom poistení - 15. ročník

Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Júlia Pšenková

POZOR! Rozsiahle zmeny sú už schválené! Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

19.1.2021

8.45-16.00

ONLINE

169 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 10:15

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021, Zmeny v zákone o účtovníctve

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:40

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

  • Storno, skonto, bonus a rabat s pohľadu § 25 ods. 1, ods. 6.
  • Nepriama zľava.
  • Odpočet DPH a "čierne stavby.
  • "Škoda" a povinnosť odviesť uviesť DPH.
  • Riziká refakturácie.
 • 11:40 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2021

  • Informácia k novelám daňového poriadku schválených a aj účinných v priebehu roka 2020 a od 1.1.2021
  • Informácia o zrušených a nezrušených opatreniach v oblasti správy daní lex corona č. 67/2020 Z.z. v z.n.p. k 30.09.2020
  • Vybrané praktické príklady týkajúce sa zrušených opatrení v oblasti správy daní.
  • Informácia k pripravovanej „veľkej“ novele daňového poriadku, ktorá bola stiahnutá z legislatívnych úloh MF SR pre rok 2020 podľa pôvodného programu.
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:45

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2021.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.
  • Dôchodkový vek a minimálny dôchodok v roku 2021.
  • Činnosť športového odborníka a sociálne poistenie od 1.1.2021.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Zmeny v tlačivách a ich zasielanie.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partnerSprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych…

Ďalšie semináre lektora
!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k351/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

19.1.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.