Konferencia

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 – zmeny v DPH, DZP, účtovníctve, daňovom poriadku, v sociálnom a zdravotnom poistení - 15. ročník

POZOR! Rozsiahle zmeny sú už schválené! Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 10:15

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021, Zmeny v zákone o účtovníctve

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:40

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

  • Storno, skonto, bonus a rabat s pohľadu § 25 ods. 1, ods. 6.
  • Nepriama zľava.
  • Odpočet DPH a "čierne stavby.
  • "Škoda" a povinnosť odviesť uviesť DPH.
  • Riziká refakturácie.
 • 11:40 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2021

  • Informácia k novelám daňového poriadku schválených a aj účinných v priebehu roka 2020 a od 1.1.2021
  • Informácia o zrušených a nezrušených opatreniach v oblasti správy daní lex corona č. 67/2020 Z.z. v z.n.p. k 30.09.2020
  • Vybrané praktické príklady týkajúce sa zrušených opatrení v oblasti správy daní.
  • Informácia k pripravovanej „veľkej“ novele daňového poriadku, ktorá bola stiahnutá z legislatívnych úloh MF SR pre rok 2020 podľa pôvodného programu.
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:45

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2021.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Zmeny v tlačivách a ich zasielanie.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partnerSprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k351/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.