Seminár:
Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 26.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Medzinárodné zamestnávaniezamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
 • Vysielanie zamestnancov v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb a ďalších noviel Zákonníka práce
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • Súbeh výkonu práce vo dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine?
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce na území SR a v zahraničí.
 • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Ide najmä o tieto zákony:

 • zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb, novelizoval aj ust.  Zákonníka práce a priniesol aj zmenu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v podobe zákazu prijať prácu alebo službu od niekoho, kto iného nelegálne zamestnáva!!! 
 • Posledné novely Zákona o službách zamestnanosti  účinné od 1.5.2018 a od 1.1.2019!

Zmeny týchto zákonov zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý priamo zamestnáva alebo plánuje zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín alebo vysiela svojich zamestnancov v rámci poskytovania služieb do zahraničia, resp. ich takto prijíma. Seminár je určený aj pre tých zamestnávateľov, ktorí plánujú využívať na prácu aj cudzincov ako dočasne pridelených zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Referencie

 "Bola som spokojná. Nemám žiadne výhrady ani k lektorke ani k prednáške."  Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi spokojná - výborná orientácia lektora v problematike." Slovenské cukrovary, Sereď

"Znalosti lektorky v oblasti sociálnej a daňovej politiky." Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi dobrý - veľa praktických príkladov, dokonale ovládnutie a vysvetlenie témy." Slovak Telekom, a.s.

"Seminár bol plný užitočných informácií. Podaný záujímavo s praktickými príkladmi." Medical Glass, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

 • 26.10.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.10.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.12.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.12.2020
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme