Seminár

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2021

JUDr. Alena Huťanová

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú.

Obsahová náplň

 • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – úvod do problematiky, charakter  činnosti zamestnanca v zahraničí,  výber  z týchto možností:  lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) alebo prenájom zamestnancov (ich prenechanie - zapožičiavanie),
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie občanov EÚ – rovnaké postavenie ako pri zamestnávaní občanov SR
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
 • Vysielanie zamestnancov v súvislosti s novelou Zákonníka práce účinnou od 30.7.2020 a taktiež zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb,  
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb,
 • Dohoda o vyslaní a jej obsahové náležitosti
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • Súbeh výkonu práce vo dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine?
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce zamestnanca na území SR a súčasne aj v zahraničí
 • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe.

Komu je určený

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

26.10.2021

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová

26.10.2021

Bratislava

JUDr. Alena Huťanová

17.12.2021

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová

17.12.2021

Bratislava

JUDr. Alena Huťanová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.