Seminár

Mapa plytvania a identifikácia plytvania v spoločnosti

Ing. Aleš Mandák ALog.

Počas školenia sa naučíme princípy metód a nástrojov na identifikáciu plytvania, ako sú VSM (Value Stream Mapping), procesná analýza alebo snímka pracovného dňa. Budeme sa tiež venovať metódam a nástrojom na elimináciu plytvania, ako sú Metóda 5S, vizualizácia a štandardizácia, maximálne využitie strojných zariadení (CEZ, SMED, TPM).
 
Zameriame sa aj na štíhle výrobné a logistické pracovisko, vysvetlenie princípov ťahu a tlaku v praxi, praktické ukážky a návody na moderné štíhle výrobné a logistické pracoviská. Súčasťou kurzu je množstvo ukážok a praktických príkladov z logistickej praxe nielen v rámci SR. Virtuálna návšteva vybraného pracoviska je súčasťou seminára.
 
Súčasťou seminára budú aj formuláre, ktoré si môžete okamžite prevziať a aplikovať na vašom pracovisku. Budeme otvorene diskutovať a porovnávať jednotlivé nastavenia a prístupy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Mapa plytvania a identifikácia plytvania v spoločnosti

Na seminári si prehĺbime detailné znalosti v týchto okruhoch a oblastiach:

 • Pochopiť a poznať 14 pravidiel na uplatnenie filozofie LEAN v praxi majstra
 • Rozpoznať 8 druhov plytvania
 • Metóda 5 a 6 S
 • Techniky na rozpoznanie plytvanie vo výrobe – metódy a nástroje
 • Plytvanie mimo výrobného procesu
 • Plytvanie v logistickom procese
 • Rozdiel medzi pridanou a nepridanou hodnotou
 • Tvorba mapy plytvanie na výrobnej linke
 • Tok jedného kusu
 • Value Stream Mapping
 • Snímka pracovného dňa
 • Procesná analýza
 • Rozdiel medzi ťahom a tlakom
 • Výpočet kanbanového okruhu

 

Cieľom tohto seminára je:

 • Pochopiť plytvanie vo výrobnom procese
 • Rozpoznať plytvanie
 • Vedieť vyplniť mapu plytvania, identifikovať tieto zistenia a realizovať ich v nápravných opatreniach
 • Reálne tieto metódy preniesť do vašich procesov a ihneď odstraňovať plytvanie, ktoré je všade okolo nás

 

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy, inovácie. Je určený všetkým, ktorí majú za úlohu eliminovať plytvanie v procese, teda nielen manažérom, vedúcim, ale aj radovým zamestnancom naprieč organizačnou štruktúrou.

Harmonogram školenia: Mapa plytvania a identifikácia plytvania v spoločnosti

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Mapa plytvania a identifikácia plytvania v spoločnosti

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.