Seminár

Mapa plytvania a identifikácia plytvania v spoločnosti

Ing. Aleš Mandák ALog.

Počas školenia sa naučíme princípy metód a nástrojov na identifikáciu plytvania, ako sú VSM (Value Stream Mapping), procesná analýza alebo snímka pracovného dňa. Budeme sa tiež venovať metódam a nástrojom na elimináciu plytvania, ako sú Metóda 5S, vizualizácia a štandardizácia, maximálne využitie strojných zariadení (CEZ, SMED, TPM).
 
Zameriame sa aj na štíhle výrobné a logistické pracovisko, vysvetlenie princípov ťahu a tlaku v praxi, praktické ukážky a návody na moderné štíhle výrobné a logistické pracoviská. Súčasťou kurzu je množstvo ukážok a praktických príkladov z logistickej praxe nielen v rámci SR. Virtuálna návšteva vybraného pracoviska je súčasťou seminára.
 
Súčasťou seminára budú aj formuláre, ktoré si môžete okamžite prevziať a aplikovať na vašom pracovisku. Budeme otvorene diskutovať a porovnávať jednotlivé nastavenia a prístupy.

Obsahová náplň

Na seminári si prehĺbime detailné znalosti v týchto okruhoch a oblastiach:

 • Pochopiť a poznať 14 pravidiel na uplatnenie filozofie LEAN v praxi majstra
 • Rozpoznať 8 druhov plytvania
 • Metóda 5 a 6 S
 • Techniky na rozpoznanie plytvanie vo výrobe – metódy a nástroje
 • Plytvanie mimo výrobného procesu
 • Plytvanie v logistickom procese
 • Rozdiel medzi pridanou a nepridanou hodnotou
 • Tvorba mapy plytvanie na výrobnej linke
 • Tok jedného kusu
 • Value Stream Mapping
 • Snímka pracovného dňa
 • Procesná analýza
 • Rozdiel medzi ťahom a tlakom
 • Výpočet kanbanového okruhu

 

Cieľom tohto seminára je:

 • Pochopiť plytvanie vo výrobnom procese
 • Rozpoznať plytvanie
 • Vedieť vyplniť mapu plytvania, identifikovať tieto zistenia a realizovať ich v nápravných opatreniach
 • Reálne tieto metódy preniesť do vašich procesov a ihneď odstraňovať plytvanie, ktoré je všade okolo nás

 

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy, inovácie. Je určený všetkým, ktorí majú za úlohu eliminovať plytvanie v procese, teda nielen manažérom, vedúcim, ale aj radovým zamestnancom naprieč organizačnou štruktúrou.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.5.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

12.5.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

8.9.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

8.9.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.