Seminár

Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

Ing. Jana Štefečková

Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

 • Roly manažéra, manažéri orientovaní na výkon, manažéri orientovaní na ľudí.
 • Štýly vedenia, preferované formy správania, výhody a obmedzenia.
 • Identifikácia preferovaného štýlu vedenia ľudí manažérom a dôsledky na motiváciu ľudí.
 • Situačné vodcovstvo, voľba vhodného pomeru medzi direktívnym a podporným správaním manažéra.
 • Problém a jeho vlastník, alebo „Komu zostane opica...“
 • Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených.
 • Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia ľudí s cieľom motivovať podriadených k vysokým výkonom.
 • Motivačné techniky, odmena a trest v práci manažéra.
 • „Minútové pochvaly a pokarhania“ nástroj, ktorý umožňuje manažérom jednoduchou technikou dosiahnuť, aby ľudia robili správne veci správnym spôsobom.

Použité metódy počas tréningu:

 • Interaktívna prednáška: Tréner vysvetľuje tému, ale súčasne zapája účastníkov kladením otázok.
 • Riadená skupinová diskusia.
 • Aktívne zážitkové učenie.
 • Individuálne a skupinové cvičenia.
 • Hranie rolí.

Komu je určený

Manažéri všetkých úrovní, HR manažéri, všetci, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície.

Harmonogram školenia: Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Správne vedenie zamestnancov - spôsob ako zamedziť fluktuácii

Ing. Jana Štefečková

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením hlavných trénerov Notingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK). Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant. Od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč. Je držiteľkou certifikátu Thames…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.