Seminár

Psychologické bezpečie a spätná väzba

Ján Dubnička

Cieľom workshopu je porozumieť dôležitosti psychologického bezpečia, dopadu psychologického bezpečia na výkon, získať praktické nástroje a techniky na budovanie psychologického bezpečia vo vlastnom tíme a oboznámiť sa s rutinami na budovanie a udržiavanie psychologického bezpečia a precvičiť si ich.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Psychologické bezpečie a spätná väzba

Psychologické bezpečie je možnosť prejaviť a uplatniť sa bez obáv z negatívnych dôsledkov pre svoj sebaobraz, postavenie alebo kariéru.

Psychologické bezpečie je v súčasnosti jeden z najdôležitejších termínov v organizačnej psychológii: predstavuje vieru, že pracovisko je bezpečným prostredím na podstupovanie rizika. William A. Kahn (1990) psychologické bezpečie popisuje ako dôveru, že človek môže na pracovisku prejaviť sám seba, svoju osobnosť, svoje myšlienky či obavy, môže sa aktívne angažovať či nesúhlasiť a to bez strachu, že toto správanie bude mať negatívny dopad na jeho vnímanie ostatnými, jeho status alebo budúcu kariéru. Psychologické bezpečie je preto základným predpokladom pre rast, učenie sa, zmenu a inováciu v rýchlo meniacom sa prostredí.

Hlavné témy:

Psychologické bezpečie

 • Ako je na tom vaša firma v rámci psychologického bezpečia? – dotazník
 • Interpretácia psychologického bezpečia
 • Dôvera verzus psychologické bezpečie
 • Psychologické bezpečie vs Psychologické nebezpečie
 • Ako budovať psychologické bezpečie?
 • Tri „nohy“ psychologického bezpečia – Byť prijatý a prijať iných, Diverzita myslenia, Inovácie – ochota a odvaha robiť chyby
 • Prehľad nástrojov pre manažérov

Spätná väzba

 • Súvis medzi psychologickým bezpečím a kultúrou spätnej väzby
 • Dávanie „konštruktívnej“ spätnej väzby – parametre, štruktúra a kroky
 • Oceňujúca spätná väzba, alebo za čo a ako oceňovať?
 • Zrelé prijímanie spätnej väzby

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Psychologické bezpečie a spätná väzba

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Psychologické bezpečie a spätná väzba

Ján Dubnička

Je komunikačný stratég, medzinárodne certifikovaný brain based coach a zakladateľ vzdelávacej spoločnosti SATISFACTORY. Venuje sa komunikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, rozvoju lídrov a tímov. 

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.