Certifikovaný seminár

Manažérska akadémia

Z kolegu šéf - buďte dokonale pripravený na prevzatie manažérskej pozície

Ján Dubnička

Rozvojový program vedený skúseným lektorom, určený na podporu a rozvoj zručností manažérov na štartovacej čiare.

Cieľom manažérskej akadémie je

 • Pomôcť začínajúcim manažérom v začiatkoch práce, pomôcť eliminovať riziká na štarte
 • Získať ucelenú predstavu o úlohe manažérov
 • Osvojiť si postupy a techniky manažérskej práce na praktických príkladoch
 • Vybudovať správne manažérske postoje

Celý program je postavený ako kombinácia teórie a praktických cvičení/aktivít v pomere 30 ku 70%.

Obsah školenia: Manažérska akadémia

6 modulový manažérsky rozvojový program, určený na podporu a rozvoj zručností manažérov/lídrov na štartovacej čiare, čiže nových manažérov. Cieľovou skupinou sú manažéri, ktorí sa do svojej pozície prepracovali z kolegov alebo  zo špecialistov. Aktuálne stoja pred viacerými dilemami - kto som, aká je moja rola manažéra, ako mam viest ľudí, keď doteraz sme boli kolegovia, kde sú hranice medzi kolegialitou a manažovaním? Kedy som v ktorej roly?

Manažérska akadémia predstavuje systém tréningov, workshopov, diagnostiky a ďalších aktivít, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v kvalite leadershipu, motivácie, zvýšení efektivity práce a výsledkov firmy ako celku. Je to dlhodobý komplexný program, ktorý prehlbuje praktické zručnosti a buduje vhodné postoje začínajúcich manažérov. 

Obsahová náplň Manažérskej akadémie:

1.    MODUL: Sebapoznanie - cez osobnostnú typológiu GPOP - 11.9.2024

 • Osobnostná typológia (GPOP).
 • Poznanie svojich silných stránok/bariér/rozvojových príležitostí.
 • Ako rozpoznať jednotlivé typy a pracovať s nimi.
 • Poznanie vlastných motivátorov a hodnôt.
 • Rola manažéra – špecialista vs. manažér.

2.    MODUL: Efektívna manažérska komunikácia - 23.10.2024

 • Psychológia komunikácie
 • Správanie v náročných situáciách
 • Náročné rozhovory
 • Asertívna komunikácia
 • Komunikácia na základe typológie
 • Bariéry efektívnej komunikácie
 • Efektívne vedenie porád

3.    MODUL: Vedenie a motivácia ľudí + Vedenie tímu - 20.11.2024

 • Rozdiel medzi riadením a vedením
 • Situačné vedenie ľudí
 • Skill / Will matica
 • Motivácia – SCARF model
 • Delegovanie – Delegačný poker
 • Rozhodovanie
 • Fázy prežívania zmeny a komunikácia v jednotlivých fázach 

4.    MODUL: Psychologické bezpečie a spätná väzba - 3.12.2024

 • Psychologické bezpečie vs. Psychologické nebezpečie
 • Aspekty ovplyvňujúce úroveň psychologického bezpečia a práca s nimi
 • Ako vytvárať a podporovať psychologické bezpečie
 • Prijatie / Diverzita myslenia / Inovácie
 • Oceňujúca spätná väzba
 • Kritická „konštruktívna“ spätná väzba
 • Vytváranie kultúry spätnej väzby (prijímanie, dávanie a pýtanie si)
 • Parametre a štruktúra spätnej väzby
 • Focus v spätnej väzbe
 • Model FEELING

5. MODUL: Koučovacie zručnosti v roly manažéra - 22.1.2025

 • Rozdiel medzi koučovaním a mentorovaním
 • Aktívne počúvanie
 • Tvorba silných otázok
 • Ako viesť prehlbujúce rozhovory
 • Využívanie koučovacích zručností v rámci 1 on 1 rozhovorov
 • Koučovacie nástroje a techniky

6.    MODUL: Wellbeing, Emočná inteligencia, Reziliencia, Growth mindset, Energy manažment - 19.2.2025

 • Emočná inteligencia
 • Growth Mindset – moje nastavenie mysle
 • Manažovanie stresu
 • Budovanie osobnej odolnosti (reziliencia)
 • Energy manažment – 4 energy
 • Priority manažment • Emočná mapa

 

Cely program je postavený ako kombinácia teórie a praktických cvičení/aktivít v pomere 30 ku 70%.

Z každého modulu si účastníci odnesú konkrétne úlohy, na ktorých budú pracovať medzi modulmi. Na nasledujúcom module, budeme reflektovať, ako sa im v tom darilo, čo fungovalo a čo naopak nie, aha momenty a uvedomenia.

Komu je určený

Začínajúcich manažérov všetkých odborov a úrovní, manažérov s krátkodobou praxou vo vedení ľudí, team leadrov, majstrov, vedúcich skupín, pracovníkov pripravujúcich sa na prevzatie manažérskej pozície.

Harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Manažérska akadémia

Ján Dubnička

Je komunikačný stratég, medzinárodne certifikovaný brain based coach a zakladateľ vzdelávacej spoločnosti SATISFACTORY. Venuje sa komunikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, rozvoju lídrov a tímov. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.9. – 19.2.2025

ONLINE

Ján Dubnička

11.9. – 19.2.2025

Bratislava

Ján Dubnička

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.