Seminár

Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

Náplňou tohto kurzu je moderne poňatá klasická logistická téma riadenia a uskutočňovania materiálového toku v dodávateľskom reťazci aj vnútri firmy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Logistika distribúcie a skladovania

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Orientovať sa v moderných distribučných systémoch a konceptoch SCM.
 • Správne voliť distribučnú sieť a kalkulovať jej výkonové a ekonomické parametre.
 • Používať moderné logistické a informačné technológie pre distribúciu.
 • Aplikovať dostupné skladové systémy a skladové technológie.
 • Používať rôznorodé systémy riadenia skladových lokácií.
 • Počítať a vyhodnocovať intenzitu manipulácie s materiálom.
 • Orientovať sa v obalových technológiách.
 • Orientovať sa v dopravných systémoch a ich parametroch.
 • Používať systematické projektovanie pre návrhy dispozícií (lay-out) skladov a výrobných prevádzok.
 • Pochopiť zásady logistiky nebezpečného tovaru.
 • Rozumieť trendom v oblasti city logistiky.
 • Používať moderné identifikačné systémy a štandardy GS1.

Komu je určený

Tieto klasické logistické témy sú určené skutočne všetkým logistikom – predovšetkým tým, ktorí potrebujú a chcú vedieť efektívne skladovať, manipulovať a dopravovať (distribuovať) materiálové a tovarové položky.

Harmonogram školenia: Logistika distribúcie a skladovania

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Logistika distribúcie a skladovania

Ing. Petr Sysel CLog.

V súčasnosti pracuje na pozícii Production & Warehouse Manager v nadnárodnej spoločnosti Banta Global Turnkey. Táto spoločnosť zabezpečuje služby v oblasti SCM pre globálne reťazce v odvetviach Hi-Tech a Medical. V rokoch 1992 - 1999 zastával rôzne pozície v štruktúre armádnej logistiky v útvaru rýchleho nasadenia AČR. Od roku 2000 do 2007 pracoval…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.