Seminár

Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Úspech výrobných aj obchodných firiem je dnes podmienený dobre fungujúcou logistikou. Ovládnutie teoretického základu logistiky je nevyhnutným predpokladom na jej praktické rozvíjanie. Akceleráciu výkonu logistiky a minimalizáciu logistických nákladov je dobré postaviť na spoľahlivej výpočtovej základni.

Obsahová náplň

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

  • Definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme.
  • Správne organizovať logistiku (zodpovednosti a právomoci).
  • Bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku.
  • Správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívne s nimi pracovať.
  • Identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling).
  • Pracovať s modernými konceptmi typu SCM (Supply Chain Management).
  • Získať prehľad o informačných technológiách v logistike.
  • Budovať a rozvíjať firemný systém logistiky.
  • Porozumieť významu, obsahu a metodológii logistického auditu.

 

Komu je určený

Seminár je určený súčasným aj pripravujúcim sa manažérom logistiky. Všetkým, ktorí chcú porozumieť významu logistiky vo firme a ktorí chcú vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Lektor je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, členom americkej asociácie APICS a majiteľom spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku, s.r.o. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.9.2021

ONLINE

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

22.9.2021

Bratislava

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.