Seminár

Logistický audit

Rudolf Malý Alog.

Chcete sa naučiť, ako zistiť, čo funguje vo firme z logistického hľadiska a čo nie? Máte obavy z neefektívnosti vykonávania pokynov a chcete to zmeniť? Chcete mať jasno v tom, ktoré činnosti súvisia s efektívnym vykonávaním objednávky a či a ako ju implementujete? Chcete sa porovnávať s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu a pripraviť novú stratégiu, ktorá vám pomôže bojovať proti konkurencii?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Logistický audit

Počas dvoch dní seminára Logistic Audit majú jeho účastníci jedinečnú príležitosť podrobne sa oboznámiť s metodikou Komory logistických audítorov – KLA (vrátane odbornej prípravy konkrétnych audítorských postupov) a okrem toho získať cenné skúsenosti z množstva prípadových štúdií vytvorených z výsledkov konkrétnych logistických auditov. Interpretácia zahŕňa aj porovnanie metodiky KLA s metodikou VDA 6.3, MMOG a DMAIC. Lektormi tohto kurzu sú výlučne renomovaní audítori z KLA.

 • Ako správne pochopiť úlohu logistického auditu, aký je jeho účel
 • V ktorých situáciách je vhodné vykonať logistický audit a v ktorých nie
 • Aké sú hlavné výhody (výstupy) logistického auditu
 • Čo obsahuje metodika denníka auditu podľa Komory logistických audítorov (KLA)
 • Ako rozlíšiť reaktívny a proaktívny audit
 • Aké sú spoločné vlastnosti a aké rozdiely v metodikách KLA, VD 6.3, MMOG a DMAIC
 • Ako správne pripraviť Program logistického auditu
 • Ako riadne vykonať pohovor v auditovanej spoločnosti
 • Čo obsahuje Správa o logistickom audite a ako ju zostaviť z výsledkov pohovoru
 • Čo obsahuje Program zmeny logistiky ako hlavný výstup denníka auditu
 • Ako určiť ekonomickú návratnosť vykonávania kontrolovaných zmien
 • Ako vypočítať náklady na logistický audit za rôznych podmienok

Komu je určený

Seminár je určený pracovníkom logistiky a manažérom, ktorí chcú mať jasno v tom, na čo slúži a ako sa vykonáva logistický audit, aký je jeho priebeh, aké sú výstupy a čo po ňom nasleduje. Kurz je určený aj všetkým, ktorí sa chcú naučiť, ako používať metodiku logistického auditu vo svojej praxi alebo sa dokonca stať logistickými audítormi.

Harmonogram školenia: Logistický audit

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Logistický audit

Rudolf Malý Alog.

Od januára 2016 sa venuje nezávislému poradenstvu a auditingu v oblasti logistických procesov, pričom v roku 2009 sa stal členom KOMORY LOGISTICKÝCH AUDÍTOROV.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.