Seminár:
Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Hoci sa nezisková organizácia zakladá s cieľom prospievať verejnosti, ako každá iná právnická osoba je povinná viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti. Ak sa vo svojej práci stretávate práve s touto oblasťou, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou školenia budú aj informácie o novom zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 16
Najbližší termín: 10.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Referencie

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

 • 10.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 23.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 23.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.1.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 27.1.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 1.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 1.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.7.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 27.7.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Neziskové organizácie

PDF na stiahnutie:  Smernice pre obce