Seminár

Zákon o potravinách

Peter Vinarčík

Zorientujte sa v aktuálne platnom zákone o potravinách a predíďte možným sankciám, ktoré vyplývajú z jeho nedodržania. Spoznajte vaše povinnosti pri výrobe, manipulácii, preprave a skladovaní potravín. Rovnako povinnosti podniku pri predaji potravín. Počas školenia máte možnosť diskutovať s odborníkom z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o potravinách

  • Umiestnenie v hierarchii legislatívy EÚ
  • Pôsobnosť zákona
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri výrobe potravín
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri manipulácii s potravinami, preprave a skladovaní
  • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri predaji vrátane predaja na diaľku
  • Kontroly
  • Sankcie
  • Rozhodovacia prax v správnom konaní a súdnom prieskume rozhodnutí správnych orgánov

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Zákon o potravinách

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o potravinách

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.