Seminár

Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Školenie je venované úradným kontrolám potravín. Okrem aktuálnej legislatívy a informácií o zákonných požiadavkách vás oboznámime aj s najčastejšími pochybeniami v praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

 • Potravinové právo
  • Pramene potravinového práva
  • Subjekty potravinového práva
  • Základné zásady a požiadavky potravinového práva
 • Úradné kontroly potravín a ich výkon
 • Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín
 • Základné zásady správneho trestania a ukladania sankcií
 • Správne konanie o uložení sankcií
 • Súdny prieskum rozhodnutí o uložení sankcie
 • Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR

Komu je určený

všetkým, ktorý sa zaujímajú o túto problematiku

Harmonogram školenia: Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (advokátska skúška v roku 2011), pedagóg Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018), hlavným autorom monografie o práve…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.