Seminár

Potravinárske minimum

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Spoznajte povinnosti výrobcu aj predajcu a možné sankcie vyplývajúce z nedodržania aktuálne platnej legislatívy. Počas školenia vás skúsený lektor z praxe oboznámi s požiadavkami na výrobu či predaj potravín. Školenie je prioritne určené malým podnikom, ktoré sa venujú výrobe a spracovaniu potravín.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Potravinárske minimum

  • Legislatívny prehľad
  • Povinnosti výrobcu
  • Povinnosti predajcu
  • Požiadavky na výrobu, predaj
  • Ambulantný predaj
  • Predaj z dvora
  • SVP, SHP
  • HACCP
  • Kontroly a sankcie

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Potravinárske minimum

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Potravinárske minimum

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Romanca Kopáčková

Romanca má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 2004 pôsobila v tímoch pre riadenie kontroly kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode. V súčasnosti pôsobí ako manažér kvality v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.