Certifikovaný seminár

Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

Ľubica Takáčová

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, vedúcich pracovníkov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami. Kurz je možné absolvovať v celku, alebo modulovo.

Obsahová náplň

1. modul: Vedenie rôznych generácií

     PEOPLE MANAGEMENT

 • Práca s rôznymi členmi tímu – Nováčik verzus stabilný alebo vyhorený člen tímu
 • Rozdielne motivátory – Jednotlivé úrovne skrytých podnetov a ich naplnenie – motivátory 21. storočia
 • Práca s rôznymi generáciami – Rôzne nároky jednotlivých generácií si vyžadujú rôzne alternatívy spôsobov vedenia
 • Práca s potenciálom – Koučing, mentoring, delegovanie – dohoda, dôvera, úlohy, kontrola, vytváranie zastupiteľnosti

    RELATION A EMOTION MANAGEMENT

 • Práca s emóciami Akú emóciu mám a aký má pre mňa odkaz?
 • Riadenie vlastných emócií v náročných situáciách
 • Vývoj tímov – Kde sa váš tím nachádza v zrelosti a čo s tým?
 • Tímová synergia – Význam atmosféry
 • Empatia, rešpekt a takt – Zručnosti na podporu a vnímanie vzťahov
 • Vytváranie pozitívnych vzťahov a atmosféry – Nálada lídra, nálada v tíme, nastavenie na ciele a firemnú kultúru

Ciele 1. modulu:

Inšpirovať sa...

 • ako fungujú rozdielne generácie a čo je pri daných generáciách podstatné
 • prečo majú motivátory dobu obmedzenú a prečo sa Maslowova pyramída potrieb v poradí motivátorov mení
 • prečo je osobnosť lídra viac ako najsofistikovanejšie štýly vedenia
 • ako pracovať konštruktívne a cielene s emóciami
 • akú moc má pozitívna atmosféra a podpora tímovosti pri vedení tímov

Počas kurzu budete trénovať aj:

 • ako viesť rozhovor s demotivovaným človekom s ohľadom na typ generácie
 • ako pracovať v rámci spoločnosti s prvkami, ktoré vám ovplyvňujú úspech spoločnosti
 • ako pracovať s vlastnými emóciami

 

2. modul: Osobná efektivita lídra

      SELF-REFLECTION

 • Sebapoznanie – poznanie vlastných zdrojov a potenciálu – Ako sa vidím ja, ako ma vidia iní, vlastnosti, postoje a schopnosti ako manažérske predpoklady vedúce k úspechu
 • Prekážky, ktoré nám bránia využívať naplno svoj potenciál – Odbúravanie bariér a riadenie negatívnych postojov cez riešenia
 • Proaktivita reaktivita – Vedomé rozhodnutie – čo môžem zmeniť, čo môžem ovplyvniť, čo mám prijať a ako to rozlíšiť
 • Moja sieť hodnôt – Čo je pre mňa dôležité, kam smerujem a ako to dosiahnem

      SELF-MANAGEMENT

 • Sebariadenie – dve úrovne sebariadenia – Vnútorná: prežívanie, postoj; vonkajšia: možnosti, riešenia
 • Ako fungovať v čase a používať nástroje na osobné plánovanie – Stanovovanie priorít a kritériá dôležitosti a naliehavosti – kto ich určuje a aký mám na to vplyv ja?
 • Osobná efektivita – kde energiu získavame a kde ju strácame, uvedomenie si energetických a časových strát
 • Ako zvládať stres a udržať vlastné zdroje – Copingové stratégie a work-life balance

 

Ciele 2. modulu:

Uvedomiť si a inšpirovať sa...

 • svoj potenciál, zručnosti, schopnosti, ako aj prekážky, ktoré stoja v ceste ich plného využívania
 • možnosti, ktoré vám môže poskytnúť zmena postoja
 • čo je pre vás dôležité, kam smerujete a ako to môžete dosiahnuť
 • aké sú vaše energetické a časové straty a čo s tým môžete urobiť

Získate tiež:

 • nástroje na osobné plánovanie
 • techniky, ktoré vás dokážu posúvať v roli lídra
 • stratégie na zvládanie záťaže a stresu

 

 3. modul: ADVANCED WORKSHOP LEADERS SKILLS 21. CENT. /

      LEADERS SKILLS OF 21. CENT.

 • Ktoré skills a prečo potrebujú lídri 21. storočia? Nové formy fungovania – Nároky doby, potreby ľudí, zmeny trhu a biznis modelov
 • Od odvahy po followship – Prečo ju každý líder potrebuje? Kedy je nasledovaný? Osobnosť, charizma, moc hranica medzi zručnosťami a predispozíciou
 • Kritické myslenie / práca so zahltenosťou informáciami analýza dát schopnosť rozhodnúť sa, vedomý leadership vedomý biznis
 • Emočná, kultúrna a digitálna inteligencia potreby doby a ľudí
 • Rozhodovanie, strategické myslenie – Vplyvy na schopnosti sa efektívne a správne rozhodnúť emócie pri rozhodovaní

 

Komu je určený

Majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí chcú:

 • Vedieť, ako pracovať s rôzne motivovanými či demotivovanými ľuďmi.
 • Zlepšiť svoje manažérske zručnosti a naučiť sa oddeľovať podstatné od nepodstatného.
 • Vedieť, ako posunúť sám seba, poznať svoj potenciál a naučiť sa ho naplno využívať.
 • Aby ľudia vo firme viac spolupracovali a lepšie komunikovali.
 • Vytvárať bezpečné a motivujúce prostredie a pozitívne vzťahy.
 • Posunúť firmu vpred, ale zatiaľ nevedia ako na to.
 • Naučiť sa efektívne viesť tím.
 • Vedieť zvládať náročné a stresujúce situácie a byť schopní pracovať na svojom vnútornom prežívaní a postojoch.

Vaša firma je organizmus, ktorý má svoju chémiu, dynamiku a pravidlá príďte sa s nami zamyslieť nad mechanizmom súvislostí a vzťahov, ktoré robia vašu spoločnosť úspešným subjektom na trhu!

Časový harmonogram

1. modul: Vedenie rôznych generácií – 16.2.2022, 13.9.2022

2. modul: Osobná efektivita lídra –  10.3.2022, 4.10.2022

3. modul: Leaders Skills 21. Cent. –  30.3.2022, 25.10.2022

 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Video

Pozvánka na certifikovaný kurz Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

Garant certifikátu

Life Up

Lektor

Ľubica Takáčová

20 rokov pracuje v oblasti manažérskeho vzdelávania, rozvoja tímov a celostného osobného rozvoja. Pracovala v korporátnych spoločnostiach od trénerskej po manažérsku pozíciu v projektoch s európskym pôsobením. Posledných 14 rokov rozvíja vlastnú spoločnosť Life Up, v rámci ktorej buduje s tímom skúsených profesionálov podpornú platformu pre firemné…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.9. – 25.10.2022

ONLINE

Ľubica Takáčová

13.9. – 25.10.2022

Bratislava

Ľubica Takáčová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.