Seminár

Kontroling v malých spoločnostiach

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte základné oblasti kontrolingu, ktoré sú potrebné v malých a jednoduchších stredných firmách, aby majitelia a manažéri mali prehľad o kľúčových oblastiach chodu firmy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Koncepcia kontrolingu a reportingu v malej firme
  • Kontroling finančného zdravia
  • Kontroling majetku a záväzkov
  • Kontroling tvorby hodnoty (zisku)
  • Nákladový kontroling
  • Produktový a zákaznícky kontroling
  • Základy plánovania v kontrolingu
  • Príklady jednotlivých reportov

Komu je určený

Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti kontrolingu a získajú inšpirácie, aby sa mohli rozhodnúť pre jeho efektívne zavedenie. Seminár je vhodný aj pre účtovníkov a ekonomických pracovníkov, pred ktorými stojí úloha zaviesť kontroling, rovnako aj pre absolventov, ktorým prinesie pohľad do podnikovej praxe.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.6.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

13.6.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

11.10.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

11.10.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.