Seminár:
KONTROLA dodržiavania GDPR

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom tohto školenia je previesť Vás možným procesom kontroly a poskytnúť Vám praktické rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Viete ako taká kontrola prebieha?
 • Kto môže byť kontrolovanou osobou?
 • Čo všetko môže úrad kontrolovať?
 • Čo všetko môže byť podnetom na vykonanie kontroly?
 • Aké sú jednotlivé fázy a postup v priebehu kontroly?
 • Aké sú vaše práva a povinnosti?
 • Čo je výsledkom kontroly?
 • Kedy je ukončená?
 • Aký je vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov?
 • Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Od mája 2018 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začalo uplatňovať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je zavalený celým radom nových povinností, ktorých nedodržanie môže mať za následok uloženie vysokej pokuty zo strany dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov zabezpečuje Úrad aj prostredníctvom kontrol.

Cieľom tohto školenia je previesť Vás možným procesom kontroly a poskytnúť Vám praktické rady ako nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo v súlade s novou legislatívou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, mzdárom

Lektor

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

dokončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - KONTROLA dodržiavania GDPR

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme