Seminár:
Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 350 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Oproti jednodňovému kurzu poskytuje hlbšie vysvetlenie pojmov s väčším dôrazom.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.
 • Novela zákona o sociálnom fonde.
 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení.
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Zákonný proces pri uzavieraní kolektívnych zmlúv.
 • Pluralita odborov.
 • Tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).
 • Definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Kolektívne spory.
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom, štrajk a výluka.
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy.
 • Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv.
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve – obsah kolektívnej zmluvy.
 • Mzdové a pracovnoprávne podmienky.
 • Postup a spôsob vyjednávania, druhy a techniky vyjednávania.

 

Popis:

 • Nová tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).
 • Nová definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Rozširovanie reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Preskúmanie oznámenia súdom a možnosť jeho zrušenia.

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Príďte sa dozvedieť viac o procese kolektívneho vyjednávania, o uzatváraní a rozširovaní kolektívnych zmlúv podľa najnovších zmien v zákone.

Pripravili sme pre Vás seminár na tému kolektívneho vyjednávania, na ktorom sa budeme bližšie venovať kolektívnym sporom, kolektívnym zmluvám a ich obsahu i zmenám schváleným v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

 • Doplnené o Postup a spôsob vyjednávania, druhy a techniky vyjednávania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnávateľom, ktorí majú kolektívne zmluvy; zamestnancom personálnych oddelení; zamestnancom, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcom zamestnancov.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2020

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.