Konferencia

Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2024 vrátane prepojenia na zmeny v Zákonníku práce a RZD pre rok 2023

Júlia Pšenková, Jana Sapáková

Online konferencia o najdôležitejších zmenách v mzdovej účtárni od 1.1.2024 a ročné zúčtovanie dane pre rok 2023. 

POZOR! 

S účinnosťou už od 1.1.2024 nastávajú zásadné, komplikované zmeny, na ktoré musí byť každý mzdový účtovník a účtovník pripravený.

Ako sa pripraviť na zmeny včas?

Program online konferencie sa zameria na: 

 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania versus Pracovná zmluva - teória a prax
 • kľúčové zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024 - Zákonník práce, Sociálne a zdravotné poistenie, daň zo závislej činnosti, zamestnávanie ZŤP
 • ročné zúčtovanie dane pre rok 2023.

Vzhľadom na veľké množstvo zmien, je dôležité reagovať rýchlo a poskytnúť všetky potrebné informácie. 

Pripojte sa k nám na tejto jedinečnej online konferencii. 

Odborníčky z praxe Vám poskytnú dostatok dôležitých informácií a sú pripravené odpovedať na Vaše otázky.

Nepremeškajte, online konferencia pre všetkých mzdových účtovníkov a účtovníkov už 15.12.2023!

 

15.12.2023

8.30-14.30

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Harmonogram

 • 8:15

  Otvorenie online miestnosti - otestovanie pripojenia s účastníkmi

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:15

  Mgr. Jana Sapáková

  Pracovná zmluva verzus informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania z pohľadu teórie a praxe

 • 9:15 – 9:30

  BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Jana Sapáková

 • 9:30 – 10:30

  Júlia Pšenková

  Kľúčové zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024 a ročné zúčtovanie dane pre rok 2023

  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2023
  • lehoty a termíny, potvrdenie o príjme, žiadosť o RZD, nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera,
  • osoba poberajúca dôchodok, DDS,
  • daňový bonus na deti, daňový bonus na úrok z úveru,
  • sadzba dane, výpočet RZD, doklad o vykonanom RZD,
  • vysporiadanie výsledku RZD, ročné hlásenie.
  • Zákonník práce
  • Mzdové listy, Minimálna mzda, Minimálne mzdové nároky, Príplatky ku mzde, Priemer na mzdu, Stravné, Cestovné náhrady
  • Sociálne poistenie
  • Maximálny vymeriavací základ poistenia, Výpočet nepravidelného príjmu, Denný VZ pre náhradu príjmu, Prípadné ostatné zmeny
  • Zdravotné poistenie
  • Zmena zdravotnej poisťovne, Minimálny zdravotný vymeriavací základ
  • Daň zo závislej činnosti
  • Nezdaniteľná časť základu dane, Daňový bonus na deti, Pásma dane
  • Podiel zamestnávania ZŤP
  • Výpočet, veličiny
 • 10:30 – 10:45

  Prestávka

 • 10:45 – 12:00

  Júlia Pšenková

  Kľúčové zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024 a ročné zúčtovanie dane pre rok 2023 - pokračovanie prednášky

 • 12:00 – 12:30

  Prestávka

 • 12:30 – 14:00

  Júlia Pšenková

  Kľúčové zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2024 a ročné zúčtovanie dane pre rok 2023 - pokračovanie prednášky

 • 14:00 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí - Júlia Pšenková

 • 14:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená mzdovým účtovníkom, účtovníkom, majiteľom, konateľom a všetkým záujemcom o problematiku.

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

 

Mediálny partner

education

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych…

Ďalšie semináre lektora

Jana Sapáková

Advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje najmä na pracovné právo, ochranu osobných údajov, obchodné právo a dedičské právo. Okrem poradenstva pre klientov Jana publikuje články na pracovnoprávne témy, prednáša a je spoluautorkou komentára k zákonu o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k111/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

15.12.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.